iNTERSTUDENT 2015 - Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w polsce

INTERSTUDENT 2017:
20 nominowanych w konkursie

Studenci z Indii, Ukrainy, Szwecji, Etiopii, Maroka, Litwy, Albanii, Ghany, Kanady, Malezji, Turcji, Iranu, Mali, Kazachstanu i Holandii znaleźli się w gronie nominowanych do tytułu INTERSTUDENT 2017. Laureatów konkursu, najlepszych zagranicznych studentów kształcących się w polskich uczelniach, poznamy 27 lutego.

Po raz trzeci swojego zwycięzcę, Najpopularniejszego Studenta Zagranicznego w Polsce wskaże także publiczność w drodze internetowego głosowania.

Misją konkursu INTERSTUDENT, organizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu „Study in Poland”, jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce. - To fantastyczni młodzi ludzie, którzy naprawdę wiele wnoszą w nasze życie akademickie - podkreśla Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Konkurs zorganizowany został pod honorowym patronatem prof. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Oceny kandydatur dokonała Kapituła w składzie: prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, prof. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", Michał Gajda, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Tomasz Tokarski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Wybrano laureatów w trzech kategoriach: studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Było to niezwykle trudne zadanie, bowiem w tym roku napłynęło ponad 100 zgłoszeń studentów pochodzących z pięciu kontynentów. Otrzymaliśmy ankiety kandydatów z Ukrainy, Kanady, Iranu, Iraku, Indii oraz Albanii, Armenii, Białorusi, Kolumbii, Czech, Salwadoru, Etiopii, Francji, Niemiec, Ghany, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Indonezji, Włoch, Kazachstanu, Litwy, Malezji, Mali, Maroko, Mołdawii, Norwegii, Rumunii, Rosji, Słowacji, Sri Lanki, Szwecji, Syrii, Turcji, USA i Wietnamu. Wszystkie naprawdę wspaniałe! - podkreśla prof. Tukiendorf.

Nagrodę Specjalną dla Najpopularniejszego Studenta Zagranicznego otrzyma ten z 20 nominowamych, który zdobędzie najwięcej głosów w internetowym głosowaniu, które startuje 4 lutego (link do strony głosowania).

W 2016 roku było w Polsce ponad 57 tysięcy studentów obcokrajowców ze 157 krajów, co stanowi 4,1 proc. ogółu studentów w naszym kraju.

Wyniki konkursu INTERSTUDENT 2017 ogłoszone zostaną 27 lutego podczas gali w krakowskich Sukiennicach, odbywającej się w ramach konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”.

Dodatkowych informacji udzielają:

Anna Wdowińska a.wdowinska@perspektywy.pl
Magdalena Chróstna m.chrostna@perspektywy.pl
Julia Łysik j.lysik@perspektywy.pl

Zobacz galerię zdjęć
z gali finałowej 2015

Patronat Honorowy

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
Rektor Politechniki Warszawskiej.

Partnerzy Konkursu

Kapituła Konkursu

Marek Tukiendorf

Prof. dr hab. inż.
Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
Przewodniczący Kapituły

Stanisław Kistryn

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bianka Siwińska

Dr Bianka Siwińska

Dyrektor Zarządzająca
Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Michał Gajda

Michał Gajda

Przewodniczący Krajowej
Reprezentacji Doktorantów

Ariel Wojciechowski

Tomasz Tokarski

Przewodniczący Parlamentu
Studentów RP

Galeria 2015

FINAŁ KONKURSU INTERSTUDENT 2015

Autor zdjęć: Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl


Regulamin VII edycji konkursu
INTERSTUDENT 2017

Misja konkursu

Misją konkursu INTERSTUDENT jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest co roku pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz pod patronatem Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP.

Organizator

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie.

Adresaci konkursu

Konkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni”, którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości - oraz dobre wyniki w nauce.

Wymagania

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTa. Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów.

Termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną, pocztową (ankieta znajduje się na stronie konkursu) upływa 15 stycznia 2017. Ankiety należy przesłać pocztą elektroniczną do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl

Zasady wyłonienia laureatów

Zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu składającą się z osób zaufania publicznego. Kapituła Konkursu ma prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia. Czwartego laureata wskażą internauci poprzez internetowe głosowanie za pośrednictwem strony internetowej Konkursu. Zwycięzca, który zbierze najwięcej głosów, otrzyma Specjalną Nagrodę konkursu INTERSTUDENT dla Najpopularniejszego Studenta Zagranicznego w Polsce.

Nagrody

Finałowa Gala konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 27 lutego 2017 w Krakowie podczas dorocznej konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce".

Zwycięzcy konkursu INTERSTUDENT otrzymają nagrody, statuetki oraz dyplomy. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców konkursu oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach www.perspektywy.pl; www.studyinpoland.pl; w newsletterze "Study in Poland" oraz poprzez patronów medialnych.

Postanowienia końcowe

Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Strona internetowa Konkursu

www.studyinpoland.pl/interstudent

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 22 628 58 62, fax 22 629 16 17


Anna Wdowińska
tel. 22 628 24 07, w. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl
Magdalena Chróstna
tel. 22 628 24 07, w. 31
m.chrostna@perspektywy.pl
Julia Łysik
tel. 22 628 24 07, w. 15
j.lysik@perspektywy.pl

Poprzednie edycje

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009