iNTERSTUDENT 2015 - Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w polsce

SPRAWDŹ GŁOSY

INTERSTUDENT 2015
Wybrano najlepszych studentów zagranicznych w Polsce

W  Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się gala finałowa Konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT 2015. Poznaliśmy zwycięzców w kategoriach: studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie oraz zdobywcę tytułu Najpopularniejszego Studenta Zagranicznego, wybranego w głosowaniu internautów.

Cristina Rodríguez Álvarez z Hiszpanii (studentka PG) – studia licencjackie, Timothy Mankowski z Kanady (student UMed w Łodzi) – studia magisterskie,  Assef Salloom z Syrii (doktorant KUL) – studia doktoranckie, Francisco Gubinelli z Włoch (student UJ) – wybrany w głosowaniu internatów, zostali laureatami szóstej edycji konkursu INTERSTUDENT, organizowanego w ramach programu „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Do ogłoszonego jesienią ubiegłego roku konkursu polskie uczelnie zgłosiły 130 kandydatur. Wśród nich byli Ukraińcy, Białorusini, Hindusi, kandydaci z Armenii, Chin, Egiptu, Gruzji, Hiszpanii, Izraela, Kanady, Kenii, Korei Południowej, Namibii, Rosji, Słowacji, Sri Lanki, Syrii i Włoch.

Wszyscy oni wykazują się ponadprzeciętną aktywnością: biorą udział w życiu naukowym, organizują akcje charytatywne, tworzą filmy, organizują festiwale, pomagają kolegom w aklimatyzacji w Polsce. – To fantastyczni młodzi ludzie, którzy naprawdę wiele wnoszą w nasze życie akademickie  – podkreśla Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Zobacz galerię zdjęć
z gali finałowej

Laureaci konkursu iNTERSTUDENT 2015

Laureaci konkursu 2015


Zobacz więcej zdjęć
z gali

Patronat Honorowy

Prof. Wiesław Banyś

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Honorowy Patronat nad konkursem INTERSTUDENT objął prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,
przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Partnerzy Konkursu

Kapituła Konkursu

Włodzimierz Nykiel

Prof. dr hab.
Włodzimierz Nykiel

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, przewodniczący Kapituły

Marcin Gruchała

prof. nadzw. dr hab. Marcin Gruchała

Prorektor ds. studenckich
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bianka Siwińska

Dr Bianka Siwińska

Dyrektor Zarządzająca
Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Michał Gajda

Michał Gajda

Przewodniczący Krajowej
Reprezentacji Doktorantów

Mateusz Mrozek

Mateusz Mrozek

Przewodniczący Parlamentu
Studentów RP

Galeria

FINAŁ KONKURSU INTERSTUDENT 2015

Autor zdjęć: Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl


Regulamin VI edycji konkursu
INTERSTUDENT

Misja konkursu

Misją konkursu INTERSTUDENT jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce.

Organizator

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Adresaci konkursu

Konkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni”, którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w środowisku lokalnym. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości - oraz dobre wyniki w nauce.

Wymagania

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTa. Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy ds. międzynarodowych, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów.

Termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną, pocztową (ankieta znajduje się na stronie konkursu) upływa 10 grudnia 2015. Ankiety należy przesłać pocztą elektroniczną do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl

Zasady wyłonienia laureatów

Zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu składającą się z osób zaufania publicznego. Kapituła Konkursu ma prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia.

Czwartego laureata wskażą internauci poprzez internetowe głosowanie za pośrednictwem strony internetowej Konkursu. Zwycięzca, który zbierze najwięcej głosów, otrzyma Specjalną Nagrodę konkursu INTERSTUDENT - dla Najpopularniejszego Studenta Zagranicznego w Polsce.

Nagrody

Finałowa Gala konkursu INTERSTUDENT odbędzie się w 21 stycznia, podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2016” w Gdańsku.

Zwycięzcy konkursu INTERSTUDENT otrzymają nagrody, statuetki oraz dyplomy. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców konkursu oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach www.perspektywy.pl; www.studyinpoland.pl; w newsletterze Study in Poland oraz poprzez patronów medialnych.

Postanowienia końcowe

Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Konkurs INTERSTUDENT 2015
Lista nominowanych

Kategoria "Studia licencjackie"

 • Alexander Erasmus z Namibii, Uczelnia Łazarskiego, student kierunku "Business Economics"
 • Kudagayalage Rathna Kumara Jayathilaka z Sri Lanki, Politechnika Poznańska, student IV roku inżynierii zarządzania
 • Kaiwen Li z Chin, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, studentka kierunku "International Business Management"
 • Cristina Rodriguez Alvarez z Hiszpanii, Politechnika Gdańska, studentka IV roku architektury
 • Dmytro Sashko z Ukrainy, Politechnika Warszawska, student IV roku na kierunku "Aerospace Engineering"

Kategoria "Studia magisterskie"

 • Elena Chobanyan z Armenii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka II roku na kierunku "Politics, International Relations"
 • Anastasiya Dembosukaya z Białorusi, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studentka kierunku E-biznes
 • Valeriya Deshkovich z Rosji, Uniwersytet Gdański, studentka III roku neurobiopsychologii
 • Francesco Gubinelli z Włoch, Uniwersytet Jagielloński, student II roku na kierunku "Molecular Biotechnology"
 • Mohamed Abouzid Elsaid Hassan Mahmoud z Egiptu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, student VI roku na kierunku "Pharmacy" (6th year PharmD program)
 • Aditya Varma Mandapati z Indii, Politechnika Gdańska, student kierunku "Civil Engineering"
 • Timothy Mankowski z Kanady, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, student IV roku medycyny (4th year MD Program)
 • Mary Kanini Karimi z Kenii, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu, studentka II roku filologii angielskiej
 • Ramprasad Sethuraman z Indii, Politechnika Warszawska, student II roku na kierunku "Biotechnology"
 • Teona Turashvili z Gruzji, Uniwersytet Warszawski, studentka kierunku "Political Sciences"
 • Palina Vyhouskaya z Białorusi, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentka V roku analityki medycznej

Kategoria "Studia doktoranckie"

 • Vadim Gierko z Ukrainy, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, student IV roku socjologii
 • Terezia Horvathova ze Słowacji, Uniwersytet Jagielloński, studentka IV roku na kierunku "Biology"
 • Ae Ran Kim z Korei Południowej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, studentka wokalistyki
 • Assef Salloom z Syrii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, student I roku na kierunku "Philosophy"
 • Daniel Slomka z Izraela, Szkoła Nauk Społecznych IFIS PAN, student III roku socjologii

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 22 628 58 62, fax 22 629 16 17


Anna Wdowińska
tel. 22 628 24 07, w. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl
Magdalena Chróstna
tel. 22 628 24 07, w. 31
m.chrostna@perspektywy.pl
Julia Łysik
tel. 22 628 24 07, w. 15
j.lysik@perspektywy.pl

Poprzednie edycje

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009