Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj.

2014-Rok Internacjonalizacji | Nesletter Study in Poland

temat wydania

Konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce 2015"

Miło nam poinformować, że doroczna konferencja z cyklu "Studenci zagraniczni w Polsce" odbędzie się 22-23 stycznia 2015 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Warto już teraz wpisać tę datę do swoich kalendarzy! Umiędzynarodowienie jest główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Również w Polsce zwiększa się od kilku lat liczba programów studiów prowadzonych w językach obcych oraz liczba studentów zza granicy. Działania w tym zakresie są priorytetem wielu uczelni. Dlatego serdecznie zapraszamy rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów i specjalistów z biur współpracy międzynarodowej i biur promocji, a także przedstawicieli miejskich i wojewódzkich władz samorządowych do udziału w konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2015".


Więcej...
 

Interstudent 2014

 
Ogłaszamy V edycję konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

Jest ich w Polsce już ponad 35 tysięcy i mamy nadzieję, że będzie coraz więcej. Zagraniczni studenci wzbogacają nasze życie akademickie, uczą polskich kolegów otwartości na inne kultury i… języków obcych. Jako absolwenci, są najlepszymi ambasadorami swoich uczelni i Polski.

Więcej...
 

Study in Poland - Zapraszamy

 
TURCJA: Obiecujące perspektywy i ciekawy rynek dla ambitnych

Turcja przez większość uczelni europejskich postrzegana jest jako jeden z najbardziej obiecujących kierunków promocji zagranicznej. Blisko 30% mieszkańców kraju - to młodzi ludzie przed 20-m rokiem życia, co stanowi najwyższy wskaźnik w całej Europie.

Więcej...
 
UKRAINA: Kijów - stały punkt jesiennego programu

Już po raz czternasty uczelnie zrzeszone w programie Study in Poland będą prezentować się na wspólnym stoisku na targach Osvita i Kariera w Kijowie w dniach 13-15 listopada 2014r.

Więcej...
 

Study in Poland - Tam byliśmy

 
Udane targi "Obrazowanie i Kariera" w Kaliningradzie

Młodzi ludzie z Kaliningradu są zainteresowani studiowaniem w Polsce, ich plany popierają także rodzice. Z całą pewnością warto było zatem wziąć udział w trzydniowych targach edukacyjnych "Obrazowanie i Kariera", które odbyły się w tym mieście w dniach 23-26 października.

Więcej...
 

Oblicza internacjonalizacji

 
Polsko-portugalskie obrady rektorów uczelni technicznych

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) wzięła udział w Międzynarodowym Forum Akademickim w Portugalii. Podczas trzydniowej konferencji (12-14 października) dyskutowano na temat współpracy nauki z przemysłem, wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz wymianie studentów i kadry akademickiej.

Więcej...
 
Zagraniczni studenci lubią Gdańsk!

Litwini, Białorusini, Norwegowie, Ukraińcy, ale także Hiszpanie, Turcy, Hindusi, a nawet Kubańczycy: gdańskie uczelnie są coraz bardziej umiędzynarodowione.

Więcej...
 

Gratulujemy

 
Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie dla Jana Sadlaka

Dr Jan Sadlak, prezydent międzynarodowej organizacji IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (od 2009 roku), otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie.

Więcej...
 

www.info.studyinpoland.pl

Klinkij tutaj jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail