Jesli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj.

2016 - Czas Internacjonalizacji  | Nesletter Study in Poland

temat wydania

Apel Prezydium KRASP "Uczelnie przeciw rasizmowi"

Z wielkim niepokojem i troską przyjmujemy informacje o powtarzających się w naszym kraju aktach agresji wymierzonych przeciw obcokrajowcom, w tym studentom z zagranicy. Tylko w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z marszem organizacji ONR w Białymstoku, propagującym idee ksenofobiczne oraz z serią ataków wobec przebywających w Rzeszowie studentów z zagranicy.

KRASP, stojąc na straży tradycyjnych wartości akademickich oraz poszanowania praw każdego człowieka, kategorycznie przeciwstawia się wszelkim formom ksenofobii i wszelkim przejawom rasizmu wymierzonym przeciw przybyszom z innych państw.

Więcej...
 

Study in Poland 2016

 
Doroczna narada konsultacyjna programu "Study in Poland"

Uprzejmie informujemy, że doroczna narada konsultacyjna uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland" odbędzie się 16 czerwca br. w godz. 10:30-13:30 na Uniwersytecie Łódzkim.

Więcej...
 
UKRAINA: Promocja na targach we Lwowie

20 polskich uczelni promowało się wspólnie pod logiem "Study in Poland" na Międzynarodowych Targach Edukacyjnych "Wyższa Osvita 2016", które odbyły się w kwietniu we Lwowskim Pałacu Sztuki przy ulicy Kopernika 17.

Więcej...
 
UKRAINA: Po raz 17. na targach "Osvita ta kar'era" w Kijowie

Kijów to stały punkt programu wyjazdowego "Study in Poland". Kolejna, wiosenna edycja targów Osvita ta kar’era odbyła się w Kijowie 14-16 kwietnia 2016. Ofertę polskiego szkolnictwa wyższego prezentowaliśmy na tych targach już po raz 17!

Więcej...
 
KAZACHSTAN: Seminarium dla agencji rekrutacyjnych w Almaty

Fundacja "Perspektywy" zorganizowała 8 kwietnia w Almaty, podczas targów "Obrazovanije i kariera", seminarium informacyjne dla kazachstańskich agencji rekrutacyjnych. Wzięli w nim również przedstawiciele polskich uczelni uczestniczących w misji edukacyjnej do Azji Centralnej zorganizowanej przez MNiSW.

Więcej...
 
AZERBEJDŻAN: Targi edukacyjne "Study in Poland" w Baku

W dniach 23-24 kwietnia 2016 odbyły się w Baku wyspecjalizowane targi edukacyjne "Study in Poland". Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało siedem polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Ich stoiska odwiedziło ponad 1500 osób zainteresowanych studiami w Polsce.

Więcej...
 

Szkolnictwo Wyższe w Polsce

 
Konkurs NCBR na "Międzynarodowe Programy Kształcenia"

Łatwiejszy dostęp do międzynarodowych programów studiów, rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych czy sprowadzenie do Polski cenionych, zagranicznych wykładowców – to cele nowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Na program "Międzynarodowe Programy Kształcenia" NCBR przeznaczy 145 mln złotych.

Więcej...
 
Jubileusze uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland"

W maju zorganizowane zostały w Warszawie i Poznaniu finałowe wydarzenie wieńczące obchody ważnych jubileuszy uczelni uczestniczących od początku w programie "Study in Poland": 200.lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obu uczelniom "Perspektywy" gratulują dotychczasowych osiągnięć i życzą dalszych sukcesów!

 

200 lat Szkoły Głównej Gospodartwa Wiejskiego

 
WYWIAD Z REKTOREM - prof. Alojzy Szymański: Uczelnia dobra jak chleb

Powstały 200 lat temu Instytut Agronomiczny był pierwszą polską uczelnią kształcącą w dziedzinie rolnictwa. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - znana w świecie jako Warsaw University of Life Sciences - obejmuje swoim zakresem praktycznie wszystkie aspekty naszego życia, od rolnictwa i leśnictwa po ekonomię i infrastrukturę. SGGW ma już 140 000 absolwentów!

Więcej...
 
Kampus z tej ziemi

70 hektarów, 49 budynków, a wśród nich: Klinika Koni i Klinika Małych Zwierząt, Centrum Wodne, stacja uzdatniania wody, zwierzętarnia, ogród bylinowy, szklarnie, cztery pomniki, hale produkcyjne, basen, stacja meteo – ursynowski kampus SGGW to miejsce, w którym studiowanie ma oddech!

Więcej...
 
Z Marymontu na Ursynów - 200 lat tradycji SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Jej początki sięgają 1816 r. i są związane z powstaniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, utworzonego m.in. dzięki staraniom. Stanisława Staszica, Ksawerego Druckiego-Lubeckiego i Stanisława Kostki Potockiego. Pierwszym dyrektorem został Jerzy Beniamin Flatt, jeden z najlepszych znawców stosunków gospodarczych w Królestwie Polskim.

Więcej...
 

90 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 
WYWIAD Z REKTOREM - prof. Marian Gorynia: Cenimy wielkopolską solidność

... według mnie rolą szkół wyższych jest generowanie nowych wartości, a wyzwaniem staje się niewątpliwie współpraca z otoczeniem, w której szczególną rolę odgrywają partnerskie relacje z samorządem miasta i regionu ...

Więcej...
 
Uczelnia w świecie biznesu i finansów

UEP wie, jak nadążać za zmianami rynkowymi i przygotować studentów zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej. To wyzwanie ułatwia budowanie relacji uczelni z otoczeniem gospodarczym, takich jak Konwent UEP, Klub Partnerów oraz Spółka Celowa.

Więcej...
 
W jubileuszowym roku - awans w lidze światowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w tym roku akademickim świętuje swoje 90-lecie. Osiągnięcia naukowe, oferta dydaktyczna i odpowiadanie na przemiany społeczno-gospodarcze sprawiły, że od lat zajmuje najwyższe miejsca w rankingach szkół wyższych w Polsce i w Europie.

Więcej...
 

Świat Rankingów

 
Ogłoszenie wyników Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2016" - już 8 czerwca

Już 8 czerwca o godz. 12:00 ogłoszone zostaną uroczyście w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie wyniki Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2016". Dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom rankingów w grupach uczelni (akademickich, niepublicznych, PWSZ) oraz kierunków studiów.

Więcej...
 
Ranking Szkół STEM Perspektywy 2016

200 liceów ogólnokształcących i 100 techników, w których przedmioty STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) są najlepiej nauczane, wskazuje druga edycja Rankingu Szkół STEM przygotowanego przez "Perspektywy".

Więcej...
 

Sztuka Marketingu

 
STEM Education for Innovation

Science, Technology, Engineering, Mathematics czyli "STEM" to te obszary, przez które ścieżka edukacyjna i zawodowa wiodą do szeroko rozumianej nauki, branży technologicznej i do styku badań z przemysłem. Stanowią one podstawę ekosystemu sprzyjającego innowacyjności, rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.

Więcej...
 

Witamy!

 
Marzena Tarka dołączyła do Zespołu "Study in Poland"

Do zespołu "Study in Poland" dołączyła od 1 maja nowa osoba, jest nią Marzena Tarka. Poprzednio pracowała m.in. w Polkomtel S.A. oraz w Polskim Radiu. Witamy Marzenę w zespole SiP i życzymy jej wszelkich sukcesów!

Więcej...
 

www.info.studyinpoland.pl

Klinkij tutaj jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail