Jesli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj.

2016 - Czas Internacjonalizacji  | Nesletter Study in Poland

temat wydania

Zapraszamy na super wydarzenie w Kijowie, 6-8 kwietnia 2017

Tak dużego i różnorodnego wydarzenia polskie uczelnie na Ukrainie nie organizowały! W dniach 6-8 kwietnia 2017 roku zaprezentujemy w Kijowie nie tylko ofertę edukacyjną najlepszych polskich szkół wyższych, ale też różnorodne możliwości współpracy dwustronnej i w ramach projektów europejskich w obszarze edukacji, nauki i innowacyjności. Prof. Aleksander Bobko, podsekretarz stanu w MNiSW informował już wstępnie uczelnie o tym wydarzeniu - w piśmie do rektorów z 22 listopada: "Resort nauki we współpracy z Fundacją Edukacyjną "Perspektywy" oraz FRSE, KPK, FNP i BUWiWM planuje zorganizowanie w dniach 6-8 kwietnia 2017 roku Dni Polskich w Kijowie. Dni Polskie poświęcone mobilności studenckiej i akademickiej będą stanowiły kolejne otwarcie we współpracy naukowej i dydaktycznej między Polską a Ukrainą." Przygotowania idą już pełną parą!

Więcej...
 

Study in Poland - Co nowego

 

Konferencja "Studenci Zagraniczni w Polsce 2017", 27-28 lutego w Krakowie

Serdecznie zapraszamy na doroczną konferencję na temat umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego "Studenci Zagraniczni w Polsce 2017", która odbędzie się w Krakowie 27-28 lutego. Konferencja organizowana jest wspólnie przez KRASP, Uniwersytet Jagielloński i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Więcej...
 
INTERSTUDENT 2017: Zgłoszenia do 10 stycznia

Do 10 stycznia można jeszcze zgłaszać kandydatów do 7. edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Chcemy nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy w ramach programu "Study in Poland".

Więcej...
 
BIAŁORUŚ: Zapraszamy na targi "Obrazovanije i kariera" w Mińsku - 16-18 lutego 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkie uczelnie zainteresowane rekrutacją studentów z kierunku wschodniego do udziału w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Obrazowanie i Kariera” w Mińsku - w dniach 16-18 lutego 2017.

Więcej...
 

Wokół umiędzynarodowienia

 
Uczelnie niepubliczne przygotowały najlepsze programy międzynarodowe

Na konkurs "Międzynarodowe Programy Kształcenia" ogłoszony w maju przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wpłynęło 177 wniosków. Dofinansowanie przyznano 62 projektom z 33 uczelni (w tym 20 niepublicznych). Łącznie 88 mln zł zostanie przekazana na rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych i zaproszenie do Polski zagranicznych wykładowców. Ponad jedna trzecia tej kwoty (30,5 miliona zł) trafi do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na których projekty przyznano najwięcej środków.

Więcej...
 
KRASP przeciw ksenofobii

W związku z informacjami o dużej liczbie haniebnych zachowań o podłożu ksenofobicznym w stosunku do studiujących w Polsce cudzoziemców, rektorzy uczelni członkowskich KRASP, wyrażając swoje zaniepokojenie i zdecydowany protest przeciwko takim zachowaniom, wystosowali apel do właściwych służb państwa z prośbą o skuteczne zapewnienie pełnego bezpieczeństwa studentom zagranicznym w naszym kraju.

Więcej...
 

Nagrody i wyróżnienia

 
Prestiżowa chińska nagroda dla rektora Marka Tukiendorfa

Rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf otrzymał prestiżowe wyróżnienie Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego HANBAN "za wybitne i nieocenione zasługi dla Instytutu Konfucjusza".

Więcej...
 
Wysokie wyróżnienie dla Instytutu Konfucjusza na Uniwersytecie Jagiellońskim

Delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego pod przewodnictwem rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka gościła w Chinach w dniach od 7 do 11 grudnia 2016 roku. W jej skład weszli również: dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ prof. Zdzisław Mach, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ prof. Adam Jelonek oraz dyrektor Instytutu Konfucjusza dr Joanna Wardęga i wicedyrektor Instytutu - pan Han Xinzhong.

Więcej...
 

Świat Rankingów

 
Finał Rankingu MBA Perspektywy 2016

14 grudnia w hotelu Novotel Warszawa Centrum poznaliśmy organizatorów najlepszych studiów MBA w Polsce. Jest to siódma kolejna odsłona rankingu przeprowadzanego cyklicznie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Jego wyniki są wskazówką dla wszystkich planujących rozpoczęcie tych prestiżowych studiów.

Więcej...
 
Wpływowi mówcy otworzą IREG Forum w Qatarze - zapraszamy

Jako keynote speaker IREG Forum 2017 w Doha, 12-14 Marca 201, wystąpi dr Ibrahim Ibrahim, autor narodowego programu rozwoju „Qatar National Vision 2030” a zarazem Wice Prezydent potężnego koncernu Qatar Gas Company zajmującego się produkcją i eksportem skroplonego gazu naturalnego. Będzie on mówił o roli uczelni w procesie przekształcania gospodarki i społeczeństwa tego szybko zmniejającego się kraju.

Więcej...
 

Sztuka marketingu

 

www.info.studyinpoland.pl

Klinkij tutaj jeťli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomoťci e-mail