Jesli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj.

2017 - Nesletter Study in Poland

temat wydania

Dni Polsko-Ukraińskie w Kijowie: Wydarzenie bez precedensu!

Tak dużego i kompleksowego wydarzenia edukacyjnego w historii Polski i Ukrainy jeszcze nie było! W ramach zorganizowanych w dniach 6-8 kwietnia w Kijowie Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacyjności odbyło się II Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy z bogatą paletą wystąpień w trzech sesjach plenarnych i siedmiu sesjach równoległych ("okrągłych stołach"), zorganizowana została szeroka promocja polskiego szkolnictwa wyższego na targach edukacyjnych "Osvita ta kar'era", odbył się polsko-ukraiński Info Day w ramach unijnego programu badawczego "Horyzont 2020", a całość zwieńczona została brawurowym koncertem finałowym "Warszawa w Kijowie", podczas którego polskie i ukraińskie studenckie zespoły artystyczne oklaskiwało 1500 uczniów najstarszych klas licealnych i studentów Kijowa.

Więcej...


 
Polskie uczelnie Gościem Honorowym na targach "Osvita ta kar'era"

Tak licznej obecności polskich uczelni jeszcze w Kijowie nie było! Okazja była ku temu szczególna, jako że Polska była gościem honorowym międzynarodowych targów edukacyjnych „Osvita ta kar’era”. Nasza obecność na targach (6-8 kwietnia) miała szeroki i komplementarny wymiar: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przygotowała oficjalną prezentację wizerunkową polskiego szkolnictwa wyższego, w tym programów Erasmus+ i kampanii "Ready, Study, Go, Poland!", a Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" przygotowała pawilon programu "Study in Poland", prowadzonego wspólnie z KRASP. Ofertę studiów na tym stoisku promowało ponad 60 osób z 34 uczelni oraz programów "Study in Warsaw" i "Study in Lublin". Były także stoiska indywidualne kilku uczelni.

Więcej...
 
Obrady plenarne: wspólne możliwości, wspólne szane

II Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy rozpoczęła sesja robocza, podczas której omówiono projekty współpracy naukowej, technologicznej i innowacyjnej w takich dziedzinach jak technologie kosmiczne, konstrukcje lotnicze i motoryzacyjne, bezpieczeństwo cybernetyczne, bezpieczeństwo jądrowe, czysta woda i energia odnawialna. Sesję roboczą prowadzili wspólnie: prof. Michailo Zgurovsky, przewodniczący Asocjacji Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy, rektor Politechniki Kijowskiej "KPI" im. Igora Sikorskiego, prof. Tadeusz Słomka, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej.

Więcej...
 
Prof. Wojciech Świętosławski - uczony, który łączy Polskę i Ukrainę

Stało się już tradycją, że ważne wydarzenia polsko-ukraińskie organizowane na Politechnice Kijowskiej "KPI" im. Igora Sikorskiego rozpoczynają się od złożenia kwiatów pod znajdującym się na terenie kampusu uczelni pomnikiem prof. Wojciecha Świętosławskiego. Uczestnicy II Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy dochowali tego zwyczaju. W imieniu polskiej delegacji kwiaty złożyli: prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Warszawskiej i prof. Tadeusz Słomka, przewodniczący KRPUT, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Więcej...
 
Debaty "okrągłych stołów" - solidna zaliczka na przyszłość

W drugim dniu Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy odbyły się równolegle obrady w siedmiu „okrągłych stołach”. "Okrągły stół nr 1" dotyczył umiędzynarodowienia jako kluczowego czynnika rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego. Obrady prowadzili wspólnie prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, prof. Jewgeni Sokol, rektora Politechniki Charkowskiej i prof. Sergey Sidorenko prorektor KPI. W trakcie dyskusji omówione zostały doświadczenia współpracy dwustronnej, jak również wyzwania stojące przed uczelniami Polski i Ukrainy.

Więcej...
 
Dzień informacyjny "Horizon 2020 INFO DAY" Energy & Environment

Jednym z głównych wydarzeń towarzyszących Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy był Dzień Informacyjny w ramach projektu EaP Plus. Odbył sie on 7 kwietnia z udziałem ponad 150 osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie Ramowym "Horyzont 2020". Obrady otworzyli: Maksym Stricha, wiceminister oświaty i nauki Ukrainy, Mychailo Ilchenko, prorektor ds. nauki Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Kijowski Politechniczny Instytut im. Igora Sikorskiego” oraz Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. Spotkanie prowadził Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego "Horyzont 2020" w Polsce.

Więcej...
 
Koncert "Warszawa w Kijowie" - finał z fajerwerkami!

Polsko-Ukraińskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji zakończył uroczysty koncert "Warszawa w Kijowie", który odbył się po południu 7 kwietnia w Centrum Kultury i Sztuki Politechniki Kijowskiej "KPI". Było radośnie, kolorowo i - mądrze. Na widowni zasiadło ponad 1500 osób: uczestnicy Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy, goście honorowi oraz ukraińscy studenci i uczniowie kijowskich szkół średnich.Gości koncertu powitali Petro Kyrychok, prorektor Politechniki Kijowskiej oraz Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Więcej...
 
Konferencja prasowa w UKRINFORM

Polsko-Ukraińskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji poprzedziła konferencja prasowa, która odbyła się 3 kwietnia 2017 w siedzibie głównej ukraińskiej agencji prasowej UKRINFORM. Wzięli w niej udział: Sergey Sidorenko, prorektor Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego, Emilia Jasiuk, radca ambasady RP w Kijowie oraz Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Więcej...

www.info.studyinpoland.pl

Klinkij tutaj jesli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail