Jesli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj.

2017 - Nesletter Study in Poland

temat wydania

Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Dobre pozycje startowe!

Uczelnie badawcze, inicjatywy doskonałości, rankingi międzynarodowe i krajowe, akredytacje, innowacyjność szkolnictwa wyższego - to najważniejsze tematy poruszone podczas drugiej konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą", która odbyła się 27-28 listopada w Warszawie. Wzięło w niej udział ponad 160 uczestników z kraju i zagranicy. Patronat honorowy nad konferencją, zorganizowaną wspólnie przez KRASP, PKA i Fundację Edukacyjną Perspektywy, objął wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Więcej...
 
ELSEVIER Research Impact Leaders Award - Zwycięzcy 2017

Uniwersytet Rzeszowski (w dwóch kategoriach: Agricultural Sciences i Humanities), Gdański Uniwersytet Medyczny (Medical Sciences), Akademia Morska w Gdyni (Engineering and Technology), Uniwersytet Zielonogórski (Natural Sciences) oraz Politechnika Gdańska (Social Sciences) to laureaci konkursu ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2017. Nagrody wręczył prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas gali drugiej edycji konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbyła się 27 listopada w Warszawie.

Więcej...
 

Study in Poland - tam byliśmy, tu będziemy...

 
ASTANA: Dwukrotny wzrost uczestników targów - rośnie zainteresowanie Polską

W dniach 22-24 listopada 2017 byliśmy w Astanie na międzynarodowych targach edukacyjnych "Edukacja i Nauka XXI wieku", organizowanych pod patronatem Ministerstwa Nauki Kazachstanu oraz władz miasta Astana. Jest to tradycyjnie już jedno z największych tego typu wydarzeń edukacyjnych w całym kraju

Więcej...
 
BIAŁORUŚ: Zapraszamy na targi w Mińsku w dniach 15-17 lutego 2018

Serdecznie zapraszamy wszystkie uczelnie zainteresowane rekrutacją studentów z Białorusi do udziału w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych "Obrazowanie i Kariera" w Mińsku - w dniach 15-17 lutego 2018.

Więcej...
 

Inicjatywy "Study in Poland"

 
Już 12 grudnia: Inauguracja Akademii Internacjonalizacji "Study in Poland"

Szkolenie pod hasłem Internationalization strategy development zainauguruje 12 grudnia Akademię Internacjonalizacji "Study in Poland". Akademia Internacjonalizacji to odpowiedź na potrzeby środowiska akademickiego w zakresie pogłębienia wiedzy na temat kluczowych aspektów umiędzynarodowienia uczelni i profesjonalizacji procesów związanych z tym obszarem. W jej ramach realizowane będą szkolenia prowadzone przez wybitnych międzynarodowych i krajowych trenerów, ekspertów oraz praktyków.

Więcej...
 
Startuje Nagroda Środowiskowa "Gwiazdy Internacjonalizacji"

Misją Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Gala pierwszej edycji Nagrody odbędzie się 29 stycznia 2018 roku w Gliwicach, podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018".

Więcej...
 
INTERSTUDENT 2018 - Wybieramy najlepszych studentów zagranicznych w Polsce!

Do 15 grudnia można jeszcze zgłaszać kandydatów do ósmej edycji konkursu INTERSTUDENT 2018 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Nagrodzimy zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizowany jest w ramach programu "Study in Poland". W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 70 tysięcy obcokrajowców. Kapituła Konkursu wybierze najlepszych spośród studentów zagranicznych uczących się w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Więcej...
 
Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2017"

Zgodnie z planem działań programu Study in Poland, Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2017" przedstawiający aktualne trendy w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Jest to już 8. edycja tej corocznej publikacji. Raport wydany został w nakładzie 1200 egzemplarzy. Uczelnie uczestniczące w programie Study in Poland otrzymają w najbliższych dniach egzemplarze Raportu. Zostanie on też przesłany do ambasad RP w krajach będących w sferze zainteresowania uczelni "Study in Poland". Egzemplarze raportu zostaną też przekazane do MNiSW, MSZ, KRASP, PKA, NAWA, Parlamentu Studentów RP i Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz do głównych bibliotek w całym kraju. Raport zawiera szczegółowe dane o studentach zagranicznych we wszystkich polskich uczelniach - publicznych i niepublicznych - z rozbiciem na regiony, kraje pochodzenia i kierunki studiów.

Więcej...
 

Wokół umiędzynarodowienia

 
WIETNAM: Krok w stronę umiędzynarodowienia polskiej nauki

Podpisanie porozumień dwustronnych promujących współpracę dotyczącą nauki i szkolnictwa wyższego, gospodarki oraz biznesu - to ważne punkty wizyty polskiej delegacji w Wietnamie. Parze prezydenckiej towarzyszył m.in. wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Więcej...
 
FRANCJA: Plan Macrona - 20 uniwersytetów europejskich i minimum dwa języki obce

To jeden z najbardziej gorących tematów dyskusji w Paryżu: prezydent Emmanuel Macron proponuje stworzenie dwudziestu tzw. uniwersytetów europejskich, z których każdy opierałby się na sieci czterech do sześciu uczelni z co najmniej trzech państw członkowskich. Wstępny budżet projektu to 100 milionów euro. Pilotaż ma wystartować już we wrześniu 2018 roku.

Więcej...
 
NIEMCY: 350 tys. studentów obcokrajowców - trzy lata przed terminem

Na początku 2013 roku DAAD (niemiecka agencja wymiany akademickiej) przyjęła "Strategię Umiędzynarodowienia 2020", która zakładała że do końca tego okresu na niemieckich uczelniach liczba zagranicznych studentów osiągnie 350 tysięcy. Tymczasem w wyniku wzrostu liczby zagranicznych w stosunku do ubiegłego roku o 5,5%, udało się cel ten osiągnąć już w roku akademickim 2016/2017.

Więcej...
 

Witamy w "Study in Poland"

 
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY: Wiodący ośrodek dydaktyczny, naukowy i kliniczny

Uczelnię powołano w 1948 roku jako Akademię Lekarską z jednym wydziałem lekarskim oraz oddziałem stomatologicznym z siedzibą w Rokitnicy Bytomskiej, rok później przemianowano ją na Śląską Akademię Lekarską, następnie na Śląską Akademię Medyczną im. Ludwika Waryńskiego.

Więcej...
 

Wieści z Uczelni Study in Poland

 
POLITECHNIKA ŚLĄSKA: Nowy partner uczelni z Chin

30 listopada, w rektoracie uczelni doszło do podpisania umowy między Politechniką Śląską a Shaanxi University of Technology w Chinach.

Więcej...
 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI: Studenci Sichuan University w Chengdu uczą się języka polskiego

Od listopada studenci chińskiej uczelni Sichuan University w Chengdu (SCU) uczą się języka polskiego i poznają polską kulturę, a w kolejnym etapie edukacji będą studiować ekonomię lub stosunki międzynarodowe. Jest to możliwe dzięki współpracy UW z SCU i realizowanemu programowi studiów polonistyka+.

Więcej...
 
AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO: Spotkanie z okazji 100-lecia stosunków Polska-USA

Z okazji 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, Jego Ekscelencja Paul W. Jones, ambasador USA w Polsce gościem Akademii Leona Koźmińskiego.

Więcej...
 

Świat Rankingów

 
Już 10 stycznia finał XX Jubileuszowego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018

Jubileuszowa edycja Rankingu jest znakomitą okazją do analiz i podsumowań 20-lecia badań jakościowych szkół średnich - rankingów zapoczątkowanych i konsekwentnie przeprowadzanych przez Perspektywy. Poznamy tym razem nie tylko szkoły przygotowujące wymarzonych kandydatów na studia w roku akademickim 2018/19, ale także placówki mające największe sukcesy w przygotowaniu do sukcesów "przedmiotowych" olimpijczyków.

Więcej...
 
Moskiewskie seminarium nt. rankingów studiów inżynierskich

W dniach 30 listopada – 1 grudnia odbyło się w Moskwie seminarium IREG Engineering Ranking Group poświęcone wypracowaniu nowych wskaźników, które pozwolą na bardziej obiektywne porównywanie uczelni technicznych i programów studiów inżynierskich w krajowych i międzynarodowych rankingach „by subject”. Gospodarzem seminarium, zorganizowanego przez IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, był Narodowy Badawczy Uniwersytet Jądrowy MEPhI w Moskwie.

Więcej...
 
Financial Times: ALK I SGH wśród najlepszych europejskich szkół biznesu

Dwie polskie uczelnie: Akademia Leona Koźmińskiego i Szkoła Główna Handlowa znalazły się w dorocznym rankingu najlepszych europejskich szkół biznesu w 2017 roku, opublikowanym przez Financial Times. Najwyżej w zestawieniu uplasowała się brytyjska: London Business School.

Więcej...
 

Sztuka marketingu

 
Już w lutym 2018 Międzynarodowy Salon Edukacyjny

Najlepsze uczelnie z całej Polski, szkoły zagraniczne, finał konkursu Genius Universitatis, ostatnie powtórki przed maturą z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, konsultacje doradców zawodowych, warsztaty dla maturzystów - to tylko niektóre elementy kolejnej edycji Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2018

Więcej...
 
Program IT for SHE nominowany do nagrody

Program IT for SHE został nominowany do prestiżowej nagrody Komisji Europejskiej European Digital Skills Award 2017. Został on wybrany spośród 243 projektów z całej Unii Europejskiej. Komisja Europejska oraz Digital Skills and Jobs Coalition zatwierdziła 20 finalistów.

Więcej...
 
Genius Universitatis 2018

Już 14 grudnia rusza VII edycja konkursu na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej - Genius Universitatis 2018.

Więcej...
 

Gratulujemy!

 
Bianka Siwińska - Osobowość Cyfrowego Biznesu

23 listopada 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs "Digital Champions 2017" towarzyszący konferencji o tym samym tytule www.digitalchampions.pl.

Więcej...
 

www.info.studyinpoland.pl

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>