Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj.

temat wydania

Rektorzy uczelni polskich w Odessie

Na zaproszenie Rady Rektorów Regionu Odeskiego, w dniach 18-19 maja 2012 odbyła się w Odessie debata "okrągłego stołu" uczelni polskich i ukraińskich oraz cykl indywidualnych spotkań w uczelniach odeskich. Współorganizatorem spotkania był Konsulat Generalny RP w Odessie. W składzie polskiej delegacji znaleźli się rektorzy, prorektorzy oraz przedstawiciele biur współpracy międzynarodowej i promocji 18 polskich uczelni. Głównym wnioskiem płynącym z prowadzonych debat i spotkań jest wielkie zainteresowanie uczelni polskich i ukraińskich rozwijaniem dwustronnej wymiany studentów i pracowników, a także wspólnym udziałem w projektach europejskich takich jak: ERASMUS MUNDUS, TEMPUS, 7 Program ramowy i innych. Podczas spotkań podpisano kilkanaście wstępnych umów dotyczących współpracy.

Więcej…
 
Kierunek: umiędzynarodowienie

23 maja 2005 roku Zgromadzenie Plenarne KRASP podjęło uchwałę o uruchomieniu – wspólnie z Fundacją Edukacyjną Perspektywy – wieloletniego programu Study in Poland mającego na celu promocję polskich uczelni za granicą i zachęcanie cudzoziemców do studiowania w Polsce. 29 czerwca 2007 roku podpisane zostało Porozumienie o ustanowieniu partnerstwa strategicznego pomiędzy KRASP i Perspektywami rozszerzające wstępne założenia programu. Jednym z efektów wspólnych działań podejmowanych przez zainteresowane uczelnie członkowskie KRASP i Perspektywy w kadencjach 2005-2008 i 2008-2012 jest podwojenie liczby studentów zagranicznych w Polsce – i to bez wsparcia finansowego ze strony państwa.

Więcej…
 

Study in Poland

 
Promocja europejskich uczelni w Japonii

W dniach 10-14 maja w Japonii przebywała delegacja polskich uczelni, która udział wzięła w I Europejskich Targach Szkolnictwa Wyższego w Japonii (European Higher Education Fairs) - na Meiji University oraz Kobe University - oraz w spotkaniach na takich uczelniach jak Josai University oraz Kyoto University. Ofertę polskich uczelni przy okazji tych wydarzeń promowano także w ramach programu "Study in Poland". Pierwszymi wrażeniami nt. wizyty polskich uczelni w Tokyo i Kobe dzieli się Tomasz Kuczyński, I sekretarz Ambasady RP w Tokio.

Więcej…
 

15 lecie KRASP

 
Autonomia i odpowiedzialność

Wywiad z prof. dr hab. Katarzyną Chałasińską-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Więcej…
 
Historia KRASP

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Początkowa działalność o charakterze „klubu” w najlepszym tego słowa znaczeniu, z czasem utorowała sobie drogę do coraz większej samodzielności i społecznego poważania.

Więcej…
 

Rankingi

 
Ranking Szkół Wyższych 2012

Misją Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw i Rzeczpospolitej jest niezmiennie dostarczanie informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. Podkreślamy co roku, że na ten ranking czekają przede wszystkim młodzi ludzie, którzy muszą podjąć jedną z najważniejszych życiowych decyzji – wybrać uczelnię i kierunek studiów. I właśnie dla nich przede wszystkim zbieramy dane z uczelni, starannie je weryfikujemy i publikujemy w czytelnych zestawieniach. Bo w tej dziedzinie dobra informacja to szansa na życiowy sukces!

Więcej…
 
IREG Forum on Ranking Methodologies

Za rok spotkają się w Warszawie twórcy głównych rankingów akademickich z całego świata i ich analitycy. Okazją do tego będzie międzynarodowa konferencja IREG Forum on Ranking Methodologies organizowana wspólnie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły na stronie IREG Observatory.

Więcej…
 
Zmierzyliśmy umiędzynarodowienie studiów w polskich uczelniach

Zgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu uczelnie oceniane są według 6 kategorii. Jedną z nich jest umiędzynarodowienie studiów. Internacjonalizacja została zmierzonych za pomocą 7 kryteriów, które stanowią 15% łącznej oceny uczelni.

Więcej…
 

Wybory rektorów na kadencję 2012-2016

 
Rektorzy 2012-2016

Wyborcza wiosna na polskich uczelniach publicznych dobiegła końca. Było gorąco, bo i stawka w tej grze była wysoka. Wiadomo już, że połowę szkół wyższych od września poprowadzą nowi rektorzy, wybrani na kadencję 2012-2016. Pozostali rektorzy będą sprawować swoją godność przez drugą i ostatnią kadencję, ponieważ według ustawy o szkolnictwie wyższym mogą nieprzerwanie sprawować ten urząd tylko przez dwie kadencje.

Więcej…
 


www.info.studyinpoland.pl

Klinkij tutaj jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail