Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj.

temat wydania

Japońskie otwarcie na umiędzynarodowienie

Japońskie otwarcieKraj najnowocześniejszych technologii stawia na umiędzynarodowienie swoich uczelni. By przełamać trudną do pokonania dla cudzoziemców barierę językową uczelnie japońskie coraz szerzej wprowadzają programy w jęz. angielskim. Japonia rozwija działania rekrutacyjne nie tylko w Azji i Ameryce, ale ostatnio również w krajach Unii Europejskiej. Otwarcie to nie pozostaje bez związku z procesem starzenia się japońskiego społeczeństwa. Liczy się na to, że część studentów po ukończeniu studiów podejmie w Japonii pracę. Otwierają się też nowe możliwości na rozwijanie kontaktów i współpracy między uczelniami europejskimi, w tym polskimi, a uczelniami japońskimi, ale żeby to mogło się spełnić konieczna jest większa rozpoznawalność Polski a ta jest w Japonii wciąż niska. Istnieje wielka potrzeba uatrakcyjnienia ogólnego wizerunku Polski, co rzutuje też na zainteresowanie polskimi uczelniami.

Więcej…
 

Study in Poland

 
Zaproszenie do Nowosybirska i Tomska

Federacja Rosyjska zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem liczby studentów – jest ich prawie 10 mln, z tego ponad 60 tys. studiuje za granicą. W Polsce studiuje aktualnie ok. 600 Rosjan. Ale zainteresowanie studiami w naszym kraju rośnie.

Więcej…
 
"TheTimes of India" o studiowaniu w Polsce

18 czerwca w dodatku edukacyjnym największego dziennika w Indiach ukazał się, oparty w dużej części na materiałach programu „Study in Poland”, artykuł zachęcający młodzież tego kraju do podejmowania studiów na polskich uczelniach.

Więcej…
 

Oblicza internacjonalizacji

 
Polsko-chińskie rozmowy o współpracy akademickiej

W dniu 18 czerwca br. w Warszawie odbyło się II Polsko-Chińskiego Forum Akademickie, którego celem jest rozwijanie współpracy akademickiej pomiędzy Polską i Chinami.

Więcej…
 
Rotacja w polskim oddziale DAAD

W czerwcu z polskim środowiskiem akademickim pożegnał się dr Randolf Oberschmidt, szef przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) w Polsce.

Więcej…
 
Prof. Phillip Altbach: Trwa globalne zasysanie mózgów

Mimo, że politycy oraz oficjele świata akademickiego dyskutują o szansach, jakie tworzy globalizacja dla biedniejszych państw i jej zrównującym wpływie, fakty pokazują, że to nie modne pojęcie „cyrkulacji umysłów”, ale kontynuacja drenażu umysłów jest zjawiskiem dominującym.

Więcej…
 
Technologiczne wsparcie internacjonalizacji w Niemczech

W Karlsruhe Institute of Technology (związanym z Uniwersytetem w Karlsruhe) w Niemczech testowany jest nowy system komputerowy służący do tłumaczenia wykładów z języka niemieckiego na angielski.

Więcej…
 
Nowy plan stypendialny w Afganistanie

Prezydent Afganistanu - Hamid Karzai –25 czerwca ogłosił plan podwojenia budżetu na rządowe stypendia zagraniczne dla studentów oraz wprowadzenia na szeroką skalę programów w języku angielskim (na miejsce dotychczasowych farsi i dari).

Więcej…
 
Naganne praktyki w Wielkiej Brytanii

„The Daily Telegraph” oskarżył brytyjskie uczelnie o zaniżanie wymagań przy rekrutacji studentów spoza UE w celu uzyskania większych dochodów.

Więcej…
 

Nowe władze konferencji rektorów

 
Prof. Wiesław Banyś przewodniczącym KRASP

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich obchodziła swoje 15-lecie istnienia w gronie 130 przedstawicieli najwyższych władz akademickich z całej Polski. Wśród nich 60 rektorów- elektów. 26 maja br. na Uniwersytecie Warszawskim odbyły się także wybory kierownictwa KRASP na nową kadencję 2012-2016.

Więcej…
 
Prof. Bronisław Marciniak przewodniczącym KRUP

Prof. Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został jednogłośnie wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na lata 2012-2016, podczas plenarnego spotkania KRUP (15 czerwca), które odbywało się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Więcej…
 
Prof. Tadeusz Więckowski przewodniczącym KRPUT

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej, został wybrany nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych na kadencję 2012-2016, podczas posiedzenia konferencji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie.

Więcej…
 

Świat rankingów

 
Ranking MBA Perspektywy 2012

Najlepszym programem Master of Business Administration w Polsce jest Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA) prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej…
 
Zapraszamy na III Seminarium Rankingowe

Kapituła Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” - dbając o stałe podnoszenie jakości rankingu i szeroką konsultację wprowadzanych zmian – organizuje, podobnie jak w ubiegłym roku, dwa seminaria rankingowe poświęcone jego zasadom i metodologii.

Więcej…
 

Ogłoszenia

 
Praca na New York University w Berlinie

Słynne NYU otwiera filię w Berlinie i poszukuje w tej chwili osoby na stanowisko Programme Assistant.

Więcej…
 
EAIE w Dublinie

Zachęcamy do udziału w największym wydarzeniu edukacyjnym dla administracji średniego szczebla w Europie - dorocznej konferencji European Association for International Education (EAIE). Tym razem konferencja wraz z zamkniętymi targami networkingowymi odbędzie się w Dublinie.

Więcej…
 


www.info.studyinpoland.pl

Klinkij tutaj jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail