Je¶li ta wiadomo¶ć nie wy¶wietla się poprawnie, kliknij tutaj.

Czas na internacjonalizację | Nesletter Study in Poland

temat wydania

Certyfikacja agencji rekrutacyjnych: w interesie polskich uczelni i ukraińskich studentów

Jednym z warunków sukcesu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego jest poprawa jako¶ci procesu rekrutacji zagranicznych kandydatów na studia w Polsce. Z roku na rok zwiększa się liczba Ukraińców podejmuj±cych studia. Jest to korzystne dla rozwoju stosunków ukraińsko-polskich i zgodne z trendami edukacyjnymi na ¶wiecie. Odzwierciedla to również międzynarodow± markę polskich uczelni. Na Ukrainie, wzorem innych krajów, ukształtowała się praktyka, że kandydaci na studia zwracaj± się do agencji rekrutacyjnych z pro¶b± o po¶rednictwo. W tej sytuacji istotne jest by rekrutacja na studia w Polsce przebiegała według wysokich standardów i uwzględniała zarówno interesy uczelni, jak i potencjalnych studentów. Jedn± z dróg do osi±gnięcia tego celu jest – realizowany na zasadach dobrowolno¶ci – proces certyfikacji agencji rekrutacyjnych. Pierwsze certyfikaty, z prezentowanym obok logiem, zostan± prawdopodobnie wręczone grupie ukraińskich agencji już w kwietniu br.

Więcej…
 

Study in Poland - Zapraszamy

 
NOWO¦Ć: Stoisko „Study in Poland” w Izraelu

Miło nam poinformować, że rozszerzamy wiosenn± ofertę „Study in Poland” o możliwo¶ci promocyjne w Izraelu. Po raz pierwszy na międzynarodowych targach edukacyjnych w Tel Awiwie będzie polskie stoisko.

Więcej…
 
UKRAINA: Spotkamy się w centrum Kijowa i... Czarnobyla

PokaĽny polski pawilon szykuje się na wiosennych targach Osvita i Kariera w Kijowie, 11-13 kwietnia br. Samo stoisko „Study in Poland” będzie mieć 20 m2! Obecni będziemy na targach w stolicy Ukrainy już po raz jedenasty.

Więcej…
 
KAZACHSTAN: Zapraszamy na targi w Almaty

Kazachstan, obok Ukrainy, jest jednym z priorytetowych kierunków ekspansji promocyjnej programu Study in Poland. Byli¶my już tutaj kilkakrotnie. Kolejna wizyta: 11-13 kwietnia br. w Almaty.

Więcej…
 
UKRAINA: Zapraszamy do Odessy i Mikołajowa

Podobnie jak przed rokiem, wspólnie z Konsulatem Generalnym RP, zapraszamy polskie uczelnie do majowej promocji w Odessie. Odwiedzimy również Mikołajow. Termin wyjazdu: 23-26 maja 2013 r.

Więcej…
 
KOREA: Materiały na "Study Abroad Fair"

Ambasador RP w Korei Płd. Krzysztof Majka zwrócił się do programu „Study in Poland” o pomoc w promowaniu oferty polskiego szkolnictwa wyższego na targach edukacyjnych Korea Study Abroad Fair, które odbęd± się w dniach 20-31 marca w Seulu. Znajd± się więc tam materiały: „Study in Poland – Universities Guide 2013/2014”, „Study in Poland – Programme Guide 2012/2013” oraz ulotki informacyjne.

Więcej…
 

Study in Poland - Tam byli¶my

 
TBILISI: Gruzini przyjad± do Polski

W dniach 15-16 lutego 2013 roku polskie uczelnie wzięły po raz pierwszy udział w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych w Tbilisi.

Więcej…
 
MIŃSK: Rekordowe zainteresowanie rynkiem białoruskim

Aż 24 polskie uczelnie wzięły udział w targach edukacyjnych „Obrazovanije i Kariera” w Mińsku (Białoru¶) w dniach 21-31 marca br. 19 z nich prezentowało się na wspólnym, polskim stoisku narodowym pod hasłem „Study in Poland”.

Więcej…
 

¦wiat rankingów

 
U-Multirank wystartował oficjalnie w Dublinie

Irlandczycy znakomicie przygotowali konferencję w Dublinie (Rankings and the Visibility of Quality Outcomes in the European Higher Education Area), podczas której oficjalnie zainaugurowano europejsk± inicjatywę rankingow±, znan± pod hasłem U-Multirank.

Więcej…
 
Poznaj ¶wiatowe rankingi „od podszewki”

Międzynarodowa konferencja po¶więcona rankingom - IREG Forum on Academic Rankings –Methodology under scrutiny, Warszawa, 16-17 maja 2013, będzie unikaln± okazj± na bezpo¶rednie spotkanie z autorami najbardziej znanych rankingów międzynarodowych i krajowych.

Więcej…
 
IREG Forum: Specjalna zniżka dla uczelni „Study in Poland”

W zwi±zku z tym, że Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” jest współorganizatorem IREG Forum on University Rankings, które odbędzie się 16-17 maja br. w Warszawie, uczestnicy z uczelni „Study in Poland” mog± skorzystać ze specjalnej opłaty rejestracyjnej.

Więcej…
 
Jak nas widzi Webometrics

Siedem polskich uczelni znalazło się w¶ród 500 najbardziej widocznych w sieci szkół wyższych w rankingu Webometrics. Najwyżej z nich uplasował się Uniwersytet Warszawski, który zaj±ł 234. miejsce.

Więcej…
 

Prasa o Internacjonalizacji

 
Prof. Daria Lipińska-Nałęcz w “Forum Akademickim”

W swoim najnowszym numerze “Forum Akademickie” zamieszcza rozmowę z prof. Dari± Lipińsk±-Nałęcz, podsekretarzem stanu w MNiSW na tematy zwi±zane z umiędzynarodowieniem polskiego szkolnictwa wyższego.

Więcej…
 
100 tys. za 7 lat?

Pod takim tytułem Forum Akademickie zamieszcza relację z konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2013, która w styczniu br. odbyła się na w Warszawie.

Więcej…
 

Na własne oczy

 
Marzenie o studiach w Polsce – wizyta studentów z Dniepropetrowska na polskich uczelniach

Studenci kursu języka polskiego Uniwersytetu imienia Alfreda Nobla oraz słuchacze Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej wrócili pełni wrażeń z tygodniowej wycieczki po Polsce - zorganizowanej w ramach programu "Study in Poland". Celem eskapady było nie tylko sprawdzenie w praktyce umiejętno¶ci z zakresu języka polskiego, ale przede wszystkim zapoznanie się z ofert± polskich uczelni.

Więcej…
 

www.info.studyinpoland.pl

Klinkij tutaj je¶li chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomo¶ci e-mail