Je¶li ta wiadomo¶ć nie wy¶wietla się poprawnie, kliknij tutaj.

Czas na internacjonalizację | Nesletter Study in Poland

temat wydania

Ranking umiędzynarodowienia - "KoĽmiński" wskazuje drogę

Akademia Leona KoĽmińskiego ponownie uznana została za najlepiej umiędzynarodowion± uczelnię w Polsce. Na kolejnych miejscach uplasowały się Uniwersytet Warszawski i Szkoła Główna Handlowa. Podranking w zakresie kryterium „Umiędzynarodowienie” to element Rankingu Szkół Wyższych przygotowywanego - w tym roku po raz XIV. Kryterium „umiędzynarodowienie” wprowadzone do Rankingu 7 lat temu, wychodzi naprzeciw współczesnemu sposobowi my¶lenia o tym, czym uczelnia w gwałtownie globalizuj±cym się ¶wiecie być powinna i jak najefektywniej budować jako¶ć akademick± w oparciu o kontekst międzynarodowy. W wizję idealnej uczelni ujętej w kryteriach rankingu wł±czono tym samym stopień jej umiędzynarodowienia, oraz pokuszono się o próbę zdefiniowania, na czym sama internacjonalizacja uczelni ma polegać.

Więcej…
 

Study in Poland

 
KAZACHSTAN: Uczelnie polskie w Almaty

Kolejny raz na targach edukacyjnych „Edukacja i Kariera” (XIV Kazakhstan International Exhibition Education and Career) w Almaty pojawiła się grupa polskich uczelni proponuj±ca studia w Polsce.

Więcej…
 
BIAŁORU¦: W Mińsku - po europejsku

21 maja br. w Mińsku odbyły się pierwsze targi edukacyjne „Europa Day” zorganizowane przez Delegaturę Komisji Europejskiej na Białorusi. W wydarzeniu współorganizowanym przez Ambasadę RP w Mińsku, Instytut Polski i Fundację Edukacyjn± Perspektywy oprócz przedstawiciela programu „Study in Poland” wzięli udział delegaci czterech polskich uczelni.

Więcej…
 
IZRAEL: Czy zamiast do Ameryki przyjad± na studia do Europy?

Tradycyjnie Izraelczycy najchętniej wyjeżdżali na studia do USA i nieprzypadkowo targi edukacyjne w Tel Awiwie odbywaj± się pod nazw± „Ustudy”. Ostatnio jednak, coraz większym zainteresowaniem ciesz± się studia w Europie.

Więcej…
 

Priorytet: UKRAINA

 
Kijów: Rekordowe stoisko na targach „Osvita ta kar’era”

Targi w Kijowie zawsze cieszyły się zainteresowaniem polskich uczelni, ale jedenasty już z kolei nasz pobyt na tej imprezie był rekordowy. Na zbiorczym stoisku „Study in Poland”, największym na całych targach, prezentowało się 17 uczelni!

Więcej…
 
Kijów: Seminarium nt. rozwoju i umiędzynarodowienia polskich uczelni

W Ukraińskim Domu w Kijowie odbyło się seminarium Rozwój i umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce - jako¶ć w centrum uwagi, podczas którego wykład wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - rektor Politechniki Warszawskiej, przewodnicz±cy Komisji ds. Kształcenia KRASP.

Więcej…
 
Odessa i Mikołajów - region pełen obietnic

W Odessie program „Study in Poland” był już kilkakrotnie, ale do położonego 120 km dalej „miasta Mikołajów” pojechali¶my po raz pierwszy. I będziemy tam wracać!

Więcej…
 

Prasa o internacjonalizacji

 
„Przegl±d”: Uczelnie chwytaj± się obcokrajowców

W tygodniku „Przegl±d” (15/2013) ukazał się artykuł Agaty Grabau po¶więcony polityce uczelni i państwa wobec studentów zagranicznych w Polsce.

Więcej…
 

Polscy studenci w Wielkiej Brytanii

 
W Warwick mówi± po polsku

Dobrze wykształceni, aktywni, o szerokich horyzontach - tacy s± polscy studenci w Wielkiej Brytanii. Czy wróc± do Polski, aby j± modernizować?

Więcej…
 
Królewska Fundacja pomaga dostać się na najlepsze uczelnie ¶wiata

Utalentowana młodzież w Polsce uzyskuje niewystarczaj±ce wsparcie w ubieganiu się o miejsce na najlepszych uczelniach w ¶wiecie. Często jest w tym procesie osamotniona i pozbawiona zorganizowanego wsparcia. By zdolnej młodzieży w tym pomóc, polscy absolwenci najlepszych uczelni w Wielkiej Brytanii założyli w tym celu fundację The Kings Foundation (TFK).

Więcej…
 

¦wiat rankingów

 
U-Multirank: jest już 500 uczelni!

28 maja osi±gnięty został pierwszy cel etapowy europejskiego konsorcjum rankingowego U-Multirank: do udziału w projekcie zgłosiło się 500 uczelni. W tym aż 41 uczelni z Polski! Zgłoszenia przyjmowane będ± jeszcze do połowy czerwca.

Więcej…
 
Najlepsze uczelnie w Polsce 2013

- Uczelnia to kadra i studenci. Je¶li te dwa elementy uzupełniaj± się, to jest sukces - powiedział prof. dr hab. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, po odebraniu dyplomu zwycięzcy Rankingu Szkół Wyższych 2013. - Jestem przekonany, że wszystkie nagrodzone dzi¶ uczelnie mog± poszczycić się doskonał± kadr± i wspaniałymi studentami i serdecznie im tego gratuluję.

Więcej…
 

Zapowiedzi

 
Ajajaj pomiędzy Europ± a Azj±

25. doroczna konferencja międzynarodowych edukatorów - EAIE (European Association for International Education) odbędzie się w dniach 10-13 wrze¶nia br. w Istambule.

Więcej…
 

www.info.studyinpoland.pl

Klinkij tutaj je¶li chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomo¶ci e-mail