Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj.

Czas na internacjonalizację | Nesletter Study in Poland

temat wydania

Międzynarodowa ofensywa polskich uczelni technicznych

ZW dniach 13-15 października br. na Politechnice Opolskiej odbyło się Międzynarodowe Forum Akademickie zorganizowane wspólnie przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Radę Koordynującą Uczelni Technicznych Portugalii (CCISP). Uczestniczyło w nim 45 rektorów z obu krajów. Ukoronowaniem obrad była deklaracja o współpracy podpisana przez prof. Tadeusza Więckowskiego, przewodniczącego KRPUT oraz prof. Joaquima Mourato, przewodniczącego CCISP. Deklaracja przewiduje m.in. wspólne projekty naukowo-badawcze, wymianę pracowników naukowych i studentów oraz wprowadzanie wspólnych programów studiów i podwójnych dyplomów. Jednym z inicjatorów polsko-portugalskiego forum jest prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, pełnomocnik KRPUT ds. międzynarodowych.

Więcej...
 

Study in Poland

 
Byliśmy w Baku - nowy rynek: Azerbejdżan

W dniach 4-6 października br. delegacja programu "Study in Poland" (AGH, UAM, UE we Wrocławiu oraz Fundacja "Perspektywy") wzięła udział w pierwszej zorganizowanej misji edukacyjnej polskich uczelni do Azerbejdżanu.

Więcej...
 
Jesteśmy na Uralu

UJ, PW, AGH, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" oraz 29 innych europejskich uczelni i narodowych organizacji wspierających umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego (m.in. British Council i DAAD) uczestniczy w promocji "Study in Europe" na Uralu.

Więcej...
 
Będziemy w Kijowie

Już po raz dwunasty uczelnie zrzeszone w programie Study in Poland będą prezentować się na wspólnym stoisku na targach Osvita i Kariera w Kijowie w dniach 14-16 listopada 2013r.

Więcej...
 
Zapraszamy do nowej edycji programu "Study in Poland"

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji programu zintegrowanej promocji oferty polskich uczelni za granicą – "Study in Poland".

Więcej...
 
Witamy Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych!

Ceniona przez studentów, pracodawców i media, od lat na wysokich miejscach w prestiżowych rankingach – Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych postulat umiędzynarodowienia realizuje w praktyce i niezwykle skutecznie. Uczelnia właśnie przystąpiła do programu "Study in Poland".

Więcej...
 
INTERSTUDENCI 2013 na start – trwa konkurs

Jeszcze tylko do 21 października można zgłaszać kandydatów do czwartej edycji konkursu INTERSTUDENT, organizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu "Study in Poland". Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej...
 

Priorytet Ukraina

 
W Kijowie odsłonięto pomnik prof. Wojciecha Świętosławskiego

Z udziałem wicepremiera Ukrainy, ambasadora Polski i delegacji rektorów odsłonięto na Politechnice Kijowskiej pomnik polskiego uczonego.

Więcej...
 
Spotkanie z ministrem edukacji Ukrainy prof. Dmitro Tabacznikiem

Delegacja kierownictw Akademickiego Związku Sportowego (AZS) i Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" spotkała się w Kijowie z ministrem nauki i oświaty Ukrainy prof. Dmitro Tabacznikiem.

Więcej...
 
Polsko-Ukraińskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

Z udziałem Henryka Litwina, ambasadora RP na Ukrainie, prof. Michaiła Zgurowskiego, rektora Politechniki Kijowskiej (KPI), prof. Jana Szmidta, rektora Politechniki Warszawskiej i prof. Henryka Szewczuka, dyrektora Stacji Naukowej PAN w Kijowie odbyła się na Politechnice Kijowskiej oficjalna prezentacja Polsko-Ukraińskiego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii.

Więcej...
 

Wieści z uczelni

 
Sieć Uniwersytetów Pogranicza została zawiązana w Białymstoku

Sieć Uniwersytetów Pogranicza - konsorcjum 9. uczelni z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji - powstało 11 października na Uniwersytecie w Białymstoku. Konsorcjum planuje ścisłą współpracę naukową i dydaktyczną zrzeszonych uczelni.

Więcej...
 

Nagrody i wyróżnienia

 
Legia Honorowa dla prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow

Za zaangażowanie na rzecz polsko-francuskiej współpracy uniwersyteckiej, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow została mianowana kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Więcej...
 

Świat rankingów

 
Zaproszenie do Londynu na konferencję IREG-7: Rankingi a zatrudnienie

Światowa konferencja na temat rankingów akademickich, która odbędzie się w maju 2014 w Londynie, poświęcona będzie problemom oceny uczelni pod kątem zatrudnienia ich absolwentów.

Więcej...
 
UW wśród najlepszych w rankingu THE

Brytyjski tygodnik Times Higher Education opublikował kolejny ranking 400 najlepszych uczelni świata. Wśród nich znalazł się także Uniwersytet Warszawski.

Więcej...
 

Inne

 
Polska sesja na EAIE w Stambule

Bianka Siwińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, koordynatorka programu "Study in Poland", 13-ego września br. poprowadziła w Stambule sesję na temat współpracy akademickiej Europy z Kazachstanem i Uralem pt.: Eastern frontiers of Europe: why it pays to develop contacts.

Więcej...
 
175 tys. uczniów odwiedziło Salon Maturzystów!

Salon Maturzystów odbył się we wrześniu br. w 16 głównych ośrodkach akademickich kraju. Wzięło w nim udział ponad 175 tysięcy przyszłorocznych maturzystów! Eksperci z OKE wygłosili ponad pół tysiąca prezentacji na temat matury 2014, a prawie 300 uczelni zaprezentowało swoją ofertę studiów i zasady przyjęć w rekrutacji 2014.

Więcej...
 
Kampania "Nie musisz wyjeżdżać z Polski, żeby studiować po angielsku"

We wrześniu br. w ramach największej akcji informacyjno promocyjnej skierowanej do tegorocznych maturzystów - Salonu Maturzystów 2013

Więcej...
 

www.info.studyinpoland.pl

Klinkij tutaj jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail