Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj.

Czas na internacjonalizację | Nesletter Study in Poland

temat wydania

Co nas czeka w 2014?

Bombka

Wiele wskazuje na to, że w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego rok 2014 może być przełomowym. Przekonanie, że nie można się prawidłowo rozwijać bez dobrych kontaktów międzynarodowych staje się już wśród uczelni powszechne. Również zabiegi o zwiększenie liczby studentów obcokrajowców, wzmocnione "demograficznym tsunami", nie są na pewno działaniami pozorowanymi. Obserwujemy też pozytywną zmianę w publicznej debacie o internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. O umiędzynarodowieniu zaczyna się już mówić na salonach… Oczywiście, żadne zmiany nie zrobią się same! Dlatego wszystkim, którzy w 2014 roku chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie internacjonalizacji uczelni, podpowiadamy kilka interesujących okazji.

Więcej...
 

Study in Poland

 
Konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce 2014"

Serdecznie zapraszamy rektorów, prorektorów, władze dziekańskie oraz dyrektorów i pracowników biur współpracy międzynarodowej i biur promocji do udziału w konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2014, która poświęcona będzie aktualnym kwestiom związanym z umiędzynarodowieniem polskiego szkolnictwa wyższego.

Więcej...
 
GRUZJA: Zapraszamy na targi edukacyjne w Tbilisi

W dniach 14-15 lutego 2014 uczelnie uczestniczące w programie"Study in Poland"po raz drugi wezmą udział w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych "Overseas Studies and Students’ Services" w Tbilisi.

Więcej...
 
BIAŁORUŚ: Zapraszamy na targi edukacyjne do Mińska

Serdecznie zapraszamy wszystkie uczelnie zainteresowane kierunkiem wschodnim do udziału w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych "Obrazowanie i Kariera", które odbędą się 20-22 lutego 2014 roku w Mińsku. Studenci z Białorusi stanowią drugą największą grupę wśród studentów obcokrajowców w Polsce.

Więcej...
 
MALEZJA: Po targach EHEF - rynek dla ambitnych

W dniach 14-15 grudnia odbyły się targi edukacyjne w Kuala Lumpur. Oferta uczelni "Study in Poland" była tam promowana na pierwszym od 2007 roku polskim stoisku narodowym (w 2007 roku byliśmy tam w ramach finansowanego prze EU projektu European Higher Education Fairs.)

Więcej...
 

Priorytet Ukraina

 
Stypendia dla Ukraińców z EuroMajdanu

Jeśli z ukraińskich uczelni zostaną relegowani studenci zaangażowani w społeczne protesty, polski rząd jest gotów ufundować dla nich 50 stypendiów - powiedziała w środę PAP minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Więcej...
 
Politechnika Kijowska (KPI) na EuroMajdanie

Po otrzymaniu wiadomości, że podczas brutalnego tłumienia demonstracji na kijowskim Majdanie w dniu 30 listopada przez oddziały specjalnych służb Berku pobici zostali również studenci, władze słynnej Politechniki Kijowskiej "KPI" wydały oświadczenia domagając się surowego ukarania winnych wydania rozkazu użycia siły przeciw uczestnikom pokojowej demonstracji.

Więcej...
 

Oblicza Internacjonalizacji

 
Sir Peter Scott: Być widocznym globalnie

O tym, dlaczego ważne jest, aby podnosić poziom internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, czego od polskich uczelni oczekują studenci zza granicy i czym należy kierować się w wyborze uniwersytetu, rozmawiamy z Sir Peterem Scottem, jednym z najwybitniejszych brytyjskich specjalistów w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Więcej...
 
Przewodnik po programie Erasmus+

1,8 mld euro przeznaczy w 2014 r. Unia Europejska na dofinansowanie różnych organizacji w ramach programu Erasmus+. Komisja Europejska poinformowała o opublikowaniu przewodnika po tym nowym programie.

Więcej...
 
Brazylijskie wyzwanie - CESLA: wszystkie ręce na pokład!

W tym roku słynna CESLA - Centrum Studiów Latynoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim obchodzi swoje 25-lecie. W dojrzałość wchodzi z wielkim wyzwaniem. Stać się ma ośrodkiem ważnego projektu środowiska akademickiego realizowanego pod przewodnictwem KRASP.

Więcej...
 
Stypendia Banacha dla studentów ze Wschodu

- Poza wiedzą, otrzymacie w Polsce możliwość poznania rówieśników, którzy za 15-20 lat obejmą najwyższe stanowiska w naszym kraju. - mówiła podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która 13 grudnia 2013 r. zainaugurowała na Uniwersytecie Warszawskim nowy Program stypendialny im. Stefana Banacha.

Więcej...
 

Wieści z uczelni

 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Strategia umiędzynarodowienia

Cztery lata temu władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjęły strategię rozwoju na lata 2009-2019. W każdym z czterech celów strategicznych zawarta jest potrzeba umiędzynarodowienia uczelni. Jaką treścią udało się już wypełnić te założenia? Jakie działania są niezbędne, by w roku 2019 można było z satysfakcją "odhaczyć" realizację założeń strategii dotyczących internacjonalizacji?

Więcej...
 
Z SGH na waszyngtoński Kapitol

Karol Górnowicz studiował na programie magisterskim CEMS w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Rotterdam School of Management. Przez ostatni rok pełnił funkcję Prezydenta w Global CEMS Student Board. Dwa miesiące spędził na George Mason University w Waszyngtonie i the US Small Business Administration jako stypendysta Paderewski Scholarship Fund.

Więcej...
 

Świat rankingów

 
Wielkie odliczanie w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014

Już 14 stycznia ogłoszone zostaną w Warszawie, po raz szesnasty, wyniki ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych "Perspektywy 2014". Na ten ranking czeka co roku zarówno całe środowisko edukacyjne oraz władze samorządowe odpowiedzialne za edukację, jak i uczniowie - licealiści oraz gimnazjaliści i ich rodzice, którzy biorą go pod uwagę podejmując decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Więcej...
 
IREG-7 - last minute na rejestrację ze zniżką

W dniach 14-16 maja 2014 w Londynie, w prestiżowej uczelni University College London odbędzie się światowa konferencja poświęcona wpływowi zatrudnienia absolwentów na pozycję uczelni w rankingach.

Więcej...
 

Jubileusze

 
20-lecie English Division Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

6 grudnia 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość obchodów 20-lecia istnienia Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uroczystość prowadził dziekan dr hab. Marek Kuch.

Więcej...
 

Inne

 
JAPONIA: Rynek trudny, ale ciekawy

Na prośbę Ambasady RP w Tokio, informujemy o możliwości wzięcia udziału przez przedstawicieli polskich uczelni w trzeciej edycji European Higher Education Fair (EHEF), które odbędą się 16-17 maja 2014 r. w Tokio (MeijiUniversity) oraz 18 maja 2014 r. w Kyoto (Doshisha University).

Więcej...

www.info.studyinpoland.pl

Klinkij tutaj jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail