Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj.

2014-Rok Internacjonalizacji | Nesletter Study in Poland

temat wydania

Już prawie 36 tysięcy studentów zagranicznych w Polsce!

W roku akad. 2013/14 w Polsce studiuje 35.983 studentów zagranicznych ze 149 krajów, czyli o 6811 więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 23%). Tak dużego wzrostu ich liczby polskie uczelnie jeszcze nie doświadczyły. Stanowią oni w tej chwili 2,32% ogółu studentów w naszym kraju (siedem lat temu stanowili zaledwie 0,6%). Wzrost współczynnika umiędzynarodowienia wynika nie tylko ze wzrostu liczby obcokrajowców, ale również z bezprecedensowego spadku ogólnej liczby studentów. W roku akademickim 2013/14 w Polsce studiuje łącznie 1.549.877 osób - o ponad 125 tysięcy mniej niż w roku poprzednim.

Więcej...
 

Study in Poland

 
BRAZYLIA: Ofensywa polskich uczelni rozpoczęła się w Sao Paulo

W marcu odbył się w Brazylii cykl imprez promujących polskie szkolnictwo wyższe. Rozpoczęliśmy ten maraton prezentacją oferty "Study in Poland" na największy targach edukacyjnych w Ameryce Łacińskiej - "Salao do Estudante" w Sao Paulo.

Więcej...
 
PORTUGALIA: "Study in Poland" na targach "Futuralia" w Lizbonie

Po raz pierwszy polskie uczelnie prezentowały się na targach edukacyjnych w Portugalii. Wielka w tym zasługa ambasadora RP prof. Bronisława Misztala, którzy zainspirował nas do udziału i pracowników ambasady, którzy udzielili niezbędnej pomocy.

Więcej...
 

Witamy w Study in Poland

 
Witamy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego!

UKSW chętnie wybierają obcokrajowcy. Obecnie kształci się tu 262 studentów z zagranicy, w tym 56 z programu Erasmus.

Więcej...
 

Wokół Studentów z Ukrainy

 
Jak rekrutować na Ukrainie - Agencje z certyfikatem

W kwietniu 2013 roku wręczone zostały uroczyście w Ambasadzie RP w Kijowie certyfikaty jakości dla pierwszej grupy ukraińskich agencji rekrutujących na studia w Polsce. Kryzys na Ukrainie dobitnie pokazał aktualność i dalekowzroczność decyzji o rozpoczęciu certyfikacji.

Więcej...
 

Oblicza internacjonalizacji

 
Dyplomacja naukowa - PAN podpisała umowę z MSZ

Polska Akademia Nauk i Ministerstwo Spraw Zagranicznych podpisały w środę porozumienie o współpracy w zakresie promocji Polski. "Przez podpisanie tego porozumienia ustanawiamy tak naprawdę dyplomację naukową"- komentowała wiceszefowa MSZ Katarzyna Kacperczyk.

Więcej...
 
Minister nauki: Erasmus+ symbolem integracji europejskiej

Budżet zainaugurowanego w poniedziałek programu Erasmus+ wyniesie ponad 14 mld euro i jest o 40 proc. większy niż w poprzedniej perspektywie finansowej UE. "Erasmus jest symbolem integracji europejskiej" - uważa minister nauki Lena Kolarska-Bobińska.

Więcej...
 
Prezentacja uczelni tureckich w Warszawie

Z okazji 600-tej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją, 4 kwietnia br. w Hyatt Regency Hotel odbyła się całodzienna prezentacja uczelni tureckich, podczas której przedstawiciele uczelni i instytucji edukacyjnych z całej Polski mogli zapoznać się z ofertą kształcenia w Turcji oraz nawiązać bezpośrednie kontakty.

Więcej...
 

Świat rankingów i akredytacji

 
Zatrudnienie absolwentów a rankingi akademickie

Najbliższa międzynarodowa konferencja na temat rankingów akademickich poświęcona ocenie uczelni pod kątem zdolności ich absolwentów do zdobycia zatrudnienia już cieszy się dużym zainteresowaniem.

Więcej...
 
Międzynarodowe certyfikaty dla AGH i PŁ za kształcenie inżynierów

Europejska sieć łącząca instytucje zajmujące się kształceniem inżynierów akredytowała dwa kierunki na polskich uczelniach.

Więcej...
 

Wieści z Uczelni

 
Uniwersytet Łódzki będzie współpracował z uczelniami Ameryki Płd.

Wymianę studentów, wykładowców i współpracę naukową zakładają dwie umowy, które Uniwersytet Łódzki podpisał z publicznymi uniwersytetami w Argentynie i Urugwaju.

Więcej...
 

Jubileusze

 
Leadership, Education, Innovation - 55 lat programu Fulbrighta w Polsce

W dniach 15-16 maja 2014 roku Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta we współpracy z Radą Komisji, ambasadą USA, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje międzynarodową konferencję pod hasłem Przywództwo, Edukacja i Innowacja - Leadership, Eductaion, Innovation. Konferencja została objęta patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej...
 

Gratulujemy

 
Doktorat hc dla prof. Andrzeja Jakubowskiego

Wybitny naukowiec i inżynier, twórca polskiej szkoły naukowej w dziedzinie modelowania i technologii przyrządów półprzewodnikowych, prof. Andrzej Jakubowski otrzymał w środę tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

Więcej...
 

Inne

 
Raport - 37% studiujących na politechnikach to kobiety

Kobiety stanowią ponad 58 proc. ogólnej liczby studentów na polskich uczelniach. Na uczelniach technicznych jest ich już prawie 37 proc. - wynika z raportu "Kobiety na politechnikach 2014", który w czwartek zaprezentowano w Warszawie.

Więcej...
 
Tłumy maturzystek na Dniu Otwartym - Dziewczyny na politechniki 2014!

Były pokazy, warsztaty, konkursy, gry terenowe, występy, kwiaty i upominki. Dziewczyny przyszły na politechniki i bardzo im się tam spodobało! Wiele z nich wróci tam w październiku - już jako studentki.

Więcej...
 

www.info.studyinpoland.pl

Klinkij tutaj jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail