Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj.

2014-Rok Internacjonalizacji | Nesletter Study in Poland

temat wydania

Ranking umiędzynarodowienia 2014 - brawa dla Vistuli!

Akademia Finansów i Biznesu Vistula uznana została w Rankingu Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2014 za najbardziej umiędzynarodowioną uczelnię w Polsce. Zadecydował o tym duży udział obcokrajowców w ogólnej liczbie studentów na tej uczelni. Prawie co trzeci student pochodzi tu z zagranicy, z 38 krajów świata, w tym najwięcej z Ukrainy (705), Turcji (139) i Białorusi (90). Uczelnia oferuje 10 programów studiów w języku angielskim. Wśród kadry nauczającej jest 27 wykładowców z zagranicy. Na kolejnych miejscach w Rankingu Umiędzynarodowienia uplasowały się Akademia Leona Koźmińskiego (ubiegłoroczny lider) i Uczelnia Łazarskiego. Najwięcej programów w językach obcych oferowały UAM (36) i Politechnika Wrocławska (34). A największą wielokulturowością (mierzoną liczbą krajów, z których pochodzi minimum 10 studentów) wykazał się Uniwersytet Warszawski.

Więcej...
 

Study in Poland - Tam byliśmy

 
UKRAINA: Targi „Osvita ta kar’era” w Kijowie w nowej formule!

Prawie do ostatniej chwili targi edukacyjne „Osvita ta karjera” były pod znakiem zapytania. Ostatecznie odbyły się w Kijowie w odmienionej formule: nowe miejsce, zdecydowanie mniejsza liczba uczestników, inni odwiedzający: bardziej zorientowani, przychodzący po konkrety.

Więcej...
 
BIAŁORUŚ: Dzień Edukacji Europejskiej w Mińsku

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wspólnie z Ambasadą RP w Mińsku oraz Instytutem Polskim na Białorusi wzięła udział w drugiej edycji targów edukacyjnych ”Europe Day. Education and Language Fair”, zwiększając w ten sposób obecność na rynku białoruskim, drugim pod względem do liczby przyjeżdżających do Polski studentów zagranicznych.

Więcej...
 

Priorytet: Ukraina

 
Wywiad z Sierhijem Kvitem - ministrem edukacji i nauki Ukrainy

Z Serhijem Kvitem, ministrem edukacji i nauki Ukrainy rozmawia Bianka Siwińska

Więcej...
 
KRPUT: Inżynierowie wskazują drogę

Z udziałem ministra edukacji i nauki Ukrainy prof. Serhija Kvita oraz ambasadora RP Henryka Litwina 25 kwietnia w Kijowie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi uczelniami technicznymi.

Więcej...
 
KRASP: Umowa z rektorami Ukrainy

Jednym z priorytetów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zrzeszającej 107 rektorów akademickich uczelni publicznych i niepublicznych, jest umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i nauki w naszym kraju.

Więcej...
 

Witamy w Study in Poland

 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w „Study in Poland”

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie jest kolejną uczelnią w naszym programie. I zarazem pierwsza uczelnią muzyczną w tym zestawie. Witamy serdecznie w gronie szkół wyższych szczególnie nastawionych na internacjonalizację!

Więcej...
 

Wokół Umiędzynarodowienia

 
Instytut Spraw Publicznych zaprosza na warsztaty dla studentów zagranicznych

Instytut Spraw Publicznych zaprasza studentów zagranicznych (spoza UE) na warsztaty.

Więcej...
 
Ajajaj tym razem w Pradze

EAIE (European Association for International Education) - ulubiona konferencja wszystkich zaangażowanych w praktyczną internacjonalizację uczelni i kontakt ze studentami zagranicznymi odbędzie się tym razem w dniach 16-19 września w czeskiej Pradze.

Więcej...
 
Warsztaty „Study Engineering in Poland”

W dniach 9-10 czerwca zapraszamy przedstawicieli działów promocji, rekrutacji i promocji międzynarodowej uczelni technicznych uczestniczących w programie „Study in Poland” na warsztaty “Efektywna Współpraca Zagraniczna Uczelni Technicznych”.

Więcej...
 
Konferencja PROM o umiędzynarodowieniu uczelni

XXIII konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni (PROM) pt. „Uczelnia polska - uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach zagranicznych?” poświęcona będzie w całości sprawom międzynarodowym.

Więcej...
 

Świat rankingów i akredytacji

 
Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce 2014

W 15. jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”  przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oceniono 195 polskich uczelni (88 uczelni akademickich, 80 magisterskich niepublicznych oraz 27 państwowych wyższych szkół zawodowych).

Więcej...
 
Najlepsze uczelnie nagrodzone - wielka gala w Warszawie

- Sukces w rankingu jest ważny, bo uskrzydla uczelnie - powiedziała prof. Daria Nałęcz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podczas gali Rankingu Szkól Wyższych Perspektywy 2014, który odbył się 21 maja w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Najlepsze polskie uczelnie zostały uhonorowane po raz 15.

Więcej...
 
Prof. Marek Safjan: Ranking uczelni stymuluje zmiany

Z całą pewnością polskie uczelnie są dzisiaj inne niż kilkanaście lat temu i wiele rzeczy zmieniło się na korzyść. Ranking Szkół Wyższych, zainicjowany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", był istotnym instrumentem pozwalającym nie tylko na przekaz informacyjny adresowany do kandydatów na studia, dokonujących wyboru uczelni, ale także umożliwiał diagnozę istniejącego stanu, ważną także dla samych uczelni, wskazującą na pożądane kierunki zmian.

Więcej...
 
Refleksje na 15. lecie Rankingu Perspektyw

Poprosiliśmy grono znakomitych profesorów - związanych w ciągu ostatnich 15 lat z polskim szkolnictwem wyższym - o podzielenie się swoimi refleksjami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z Rankingiem Szkół Wyższych przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Więcej...
 
850 uczelni w pierwszej edycji projektu U-Multirank

U-Multirank, nowy globalny ranking uniwersytetów, został udostępniony w Internecie (www.umultirank.org). To oryginalne, nowe narzędzie pozwalające porównywać wyniki uniwersytetów, zawiera w obecnej chwili informacje o ponad 850 uczelniach, ponad 1000 wydziałów oraz 5000 programów studiów z 70 państw.

Więcej...
 
Akademia Leona Koźmińskiego przyjęta do IREG Observatory

Podczas Walnego Zgromadzenia IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (www.ireg-observatory.org)  w Londynie w dniu 16 maja br. Akademia Leona Koźmińskiego została przyjęta została jako nowy członek tej międzynarodowej organizacji, która skupia autorów i analityków czołowych rankingów akademickich na świecie oraz kilkadziesiąt uniwersytetów z różnych krajów.

Więcej...
 

Gratulujemy

 
Edyta Lachowicz-Santos - nasz człowiek w EAIE

Zakończyły się wybory do zarządu i grup eksperckich Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Międzynarodowej EAIE.

Więcej...
 
Waldemar Siwiński ponownie we władzach IREG Observatory

Walne Zgromadzenie międzynarodowej organizacji zajmującej się rankingami uniwersyteckimi IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence podczas posiedzenia w Londynie w dniu 16 maja br. wybrało na czteroletnią kadencję nowy zarząd organizacji (Executive Committee).

Więcej...
 

www.info.studyinpoland.pl

Klinkij tutaj jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail