Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Oferta 2012/2013 PDF Drukuj

Plan działań do pobrania

Promocja w internecie i aplikacje mobilne:

1. Prowadzenie aktualizowanego na bieżąco interaktywnego serwisu internetowego www.studyinpoland.pl w języku angielskim, zawierającego informacje o uczelniach i programach studiów w językach obcych. Szeroka promocja serwisu kanałami akademickimi oraz poprzez MSZ (liczne ambasady zamieszczają link do serwisu na swoich stronach), a także wykupywanie pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych oraz ulokowanie adresu na głównych międzynarodowych stronach internetowych poświęconych edukacji.
Uwaga:
Nadal rozbudowywane będą podserwisy z informacjami w języku rosyjskim i ukraińskim. Uaktualnione zostaną dane podserwisu w języku chińskim.

2. NOWOŚĆ: Rozwój aplikacji mobilnej Study in Poland. Ta nowoczesna platforma informacyjno-promocyjna polskich uczelni opracowana została w jęz. angielskim, do urządzeń z systemem iOS (iPhone, iPod Touch). Dystrybuowana jest poprzez App Store. Każdy użytkownik smartfona Apple na całym świecie może na swoim urządzeniu wejść w ikonkę „App Store”, wpisać „Study in Poland”, kliknąć „Install” i za chwilę ma bezpłatnie aplikację u siebie! Jej uruchomienie jest rewolucyjną zmianą w międzynarodowej promocji polskich uczelni i ułatwianiu młodzieży z innych krajów podejmowania studiów w Polsce. Przygotowywana jest także aplikacja do urządzeń z systemem Android.

3. NOWOŚĆ: Rozwój obecności w mediach społecznościowch. Już miliard użytkowników definiuje Facebook jako największą sieć społeczną w historii cywilizacji. Niemal wszyscy potencjalni studenci zagraniczni mają tu swoje konto. Dołożone zostaną starania, aby profil Study in Poland na Facebooku stał się najważniejszym źródłem wiedzy o studiach w Polsce i interaktywną platformą komunikacyjną. Dodatkowo budowana będzie obecność w serwisie Pinterest oraz na youtube.com. Marketing społecznościowy staje się nową specjalizacją programu Study in Poland.

Publikacje informacyjno-promocyjne:

4. Przygotowanie szóstej edycji informatora „Study in Poland – University Guide 2013/2014” w języku angielskim (format A4, nakład podstawowy 10 tys. egz.), który będzie zawierał prezentacje uczelni adresowane do studentów zagranicznych. Informator zostanie przekazany do polskich placówek dyplomatycznych, konsularnych i naukowych na świecie, a także dystrybuowany na międzynarodowych targach edukacyjnych.

5. Przygotowanie szóstej edycji informatora „Study in Poland – Programme Guide 2013/2014” w języku angielskim (w formie e-book – do bezpłatnego pobrania ze strony www.studyinpoland.pl), który będzie zawierał ofertę edukacyjną uczelni (programy studiów w języku angielskim) adresowaną do studentów zagranicznych.

6. NOWOŚĆ: Przygotowanie pierwszej edycji informatora „Study in Poland – Информация о польских ВУЗах 2013/2014” w języku rosyjskim (format A4, nakład 5 tys. egz.), który będzie zawierał prezentacje uczelni adresowane do studentów z krajów byłej WNP (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan) zainteresowanych podjęciem w Polsce studiów prowadzonych w języku polskim.

7. Przygotowanie ulotki „Study in Poland 2013” (format A4 bigowany na trzy) z adresami internetowymi uczelni i tabelką z wykazem programów studiów – do masowej dystrybucji na targach edukacyjnych. W zależności od potrzeb ulotka drukowana będzie w języku angielskim, rosyjskim, ukraińskim, chińskim, tureckim i innych.

Wyjazdowe prezentacje polskich uczelni:

8. Tour promocyjno-rekrutacyjny po południowej i wschodniej Ukrainie (Odessa-Mikołajew-Chersoń-Krzywy Róg-Dniepropietrowsk-Donieck). Termin: marzec 2013. Środek transportu na Ukrainie: autokar.

9. NOWOŚĆ: Tour promocyjno-rekrutacyjny po Azji Środkowej – Kazachstanie i Kirgistanie (Astana-Almaty-Biszkek-Taraz-Szymkient-Kyzył Orda). Termin: kwiecień 2013. Środek transportu: samolot. Uwaga: realizacja zależna od liczby zainteresowanych uczelni.

Promocja na międzynarodowych targach i konferencjach edukacyjnych:

10. Promowanie uczelni uczestniczących w programie na wspólnym stoisku „Study in Poland” podczas następujących międzynarodowych targów edukacyjnych w roku akademickim 2012/2013:

a. Rosja – Nowosybirsk-Tomsk, 18-20 października 2012 (Study in Europe)
b. Ukraina – Kijów, 15-17 listopada 2012 (Osvita ta kar’era)
c. Gruzja – Tbilisi, 15-16 lutego 2013 (International Fair for Overseas Studies)
d. Białoruś – Mińsk, 21-23 lutego 2013 (Obrazowanije i Kariera)
e. Ukraina – Kijów, 11-13 kwietnia 2013 (Osvita ta kar’era)
f. Kazachstan – Almaty, 11-13 kwietnia 2013 (Education & Career)
g. Turcja – Istambuł, 10-13 września 2013 (EAIE)

Uwaga: Uczelnie uczestniczące w programie korzystają ze stoisk „Study in Poland” w ramach tych wydarzeń bezpłatnie!

Wyjazdy studyjne:

11. NOWOŚĆ: Misje edukacyjne organizowane w formie wyjazdów studyjnych do wybranych krajów (dotychczasowe propozycje uczelni: Rosja, USA, Indie, Brazylia, Wietnam) realizowane jako opcja na wniosek grup zainteresowanych uczelni uczestniczących w programie Study in Poland. Zakłada się, że w każdym wyjeździe jedna z uczelni pełnić będzie merytoryczną rolę wiodącą, a sekretariat Study in Poland skoordynuje kwestie związane z organizacyjno-informacyjną stroną wyjazdu.

Działania wspierające:

12. Przygotowanie szóstej ogólnopolskiej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2013”, połączonej ze spotkaniem konsultacyjnym prorektorów uczelni Study in Poland. Miejsce: Warszawa lub Poznań. Termin: styczeń 2013.

13. Prowadzenie serwisu członkowskiego www.info.studyinpoland.pl (w języku polskim) dla uczelni uczestniczących w programie. Serwis zawiera część otwartą oraz kodowaną, w której znajdują się m.in. materiały z konferencji organizowanych w ramach Study in Poland.

14. Wydawanie i rozsyłanie elektronicznie co miesiąc Newslettera „Study in Poland - Czas na internacjonalizację” dotyczącego umiędzynarodowienia studiów w Polsce i na świecie.
Uwaga
: od 2013 roku nastąpi rozszerzenie zakresu Newslettera.

15. Promocja polskich uczelni podczas STUDENTEURO 2012 – trzeciej edycji „Polsko-ukraińskiego turnieju drużyn akademickich w piłce nożnej”. Termin: 3-7 października 2012 r. Miejsce: Kijów. Współorganizator: Zarząd Główny AZS. Na zakończenie turnieju odbędzie się polsko-ukraińskie spotkanie na temat współpracy międzyuczelnianej (w "KPI").

16. Opracowanie trzeciej edycji raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2012”. Termin publikacji: październik 2012.

17. Pomoc zainteresowanym uczelniom w przygotowaniu i wdrożeniu Systemu Certyfikacji ukraińskich agencji rekrutacyjnych zainteresowanych współpracą z polskimi szkołami wyższymi. Termin: do końca 2012 roku.

18. NOWOŚĆ: Rozpoczęcie prac nad Zestawem Dobrych Praktyk w zakresie rekrutacji studentów obcokrajowców. Pozyskiwanie studentów zagranicznych to nowy obszar aktywności uczelni, nie do końca uporządkowany formalnie, budzący niekiedy wątpliwości operacyjne. Zestaw Dobrych Praktyk, kierując się nadrzędnym postulatem budowania kultury jakości akademickiej w Polsce, zaproponuje pozytywne standardy w tym zakresie, obejmujące m.in. praktyki związane z rekrutacją międzynarodową, standardy informowania o ofercie, aspekty finansowe rekrutacji, zalecenia odnośnie warunków dla adaptacji kulturowej studentów zagranicznych, etc.

19. Zorganizowanie III edycji Konkursu INTERSTUDENT - na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Gala finałowa: styczeń 2013.

20. Prowadzenie (podczas salonów edukacyjnych Perspektyw) kampanii promującej studiowanie w Polsce w języku angielskim. Hasła kampanii: „Nie musisz wyjeżdżać z kraju, żeby studiować po angielsku – STUDY IN POLAND!” oraz „Study in Poland – in English!”.

21. Organizowanie wizyt informacyjnych w polskich uczelniach dla ukraińskich kandydatów na studia w Polsce. Terminy: listopad 2012, kwiecień 2013 i maj 2013.

Uwaga: W roku akademickim 2012/2013 podjęte zostaną też ewentualnie inne działania, jeśli zostaną zarekomendowane przez Komitet Koordynujący KRASP-Perspektywy.