Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Luty 2017
16-18 II

BIAŁORUŚ: Targi Edukacyjne "Obrazowanie i Kariera" w Mińsku
27-28 II Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2017, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
27 II Finał VII edycji konkursu INTERSTUDENT 2017, Uniwersytet Jagielloński, Kraków