Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Maj 2017

Białoruś – Mińsk, prezentacje polskich uczelni podczas Europa Day