Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Czerwiec 2017
Połowa czerwca 2017
Prezentacja serii raportów i seminarium informacyjne na temat zagranicznych rynków edukacyjnych, Warszawa
Ostatni tydzień czerwca 2017 Doroczna narada programowa uczelni „Study in Poland”, Łódź