Spotkania akademickie PDF Drukuj
Spotkania akademickie Spotkania akademickie
Seminarium w Instytucie Polskim
w Paryżu 2011
Polsko-Ukraiński Okrągły Stół
w Charkowie 2010

Jednym z celów programu Study in Poland jest wspieranie internacjonalizacji polskich uczelni poprzez pogłębianie współpracy międzynarodowej na poziomie akademickim. Wpisuje się to w nurt tzw. marketingu pogłębionego. Faktyczna obecność na rynku zagranicznym wymaga bowiem rozbudowywania sieci kontaktów w świecie akademickim. Dzięki nim powstają rzeczywiste, trwałe platformy wspierające aktywności promocyjne: wymiana studencka, akademicka, joint degrees, programy typu sandwich, branch campusy etc.

Dlatego oprócz wydarzeń stircte promocyjno-rekrutacyjnych organizujemy także prestiżowe eventy, ukierunowne w zależności od potrzeb i zainteresowań uczelni skupionych w programie: fora akademickie, seminaria, wizyty studyjne, okrągłe stoły, czy też konferencje tematyczne. Są one okazją do nawiązywania współpracy, poznawania specyfiki rynku edukacyjnego oraz podkreślenia charakteru własnej na nim obecności. Przykładem takich działań mogą być: Polsko-francuskie seminarium akademickie Współpraca uczelni Polski i Francji w zakresie rozwoju wspólnych projektów naukowych i edukacyjnych oraz mobilności pracowników naukowych i studentów (2011), seria Okrągłych stołów Polsko-Ukraińskich (Kijów, Charków, Donieck, Dniepropietrowsk) (2010-2011),  Poland-Japan Science Forum (2009), Dzień Polski w Harbinie i Polsko-Chińskie Semianarium Akademickie (2009), Sympozjum Uczelni z Polski i z Indii (2008) etc.
W roku nowej edycji programu "Study in Poland" odbędą się dwa Okrągłe Stoły Polsko-Ukraińskie - w Warszawie i Dniepropietrowsku więcej...

Przykładowe działania: