Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce 2011" PDF Drukuj

Ponad 180 osób z prawie 78 uczelni wzięło udział w konferencji, która odbyła się w Łodzi w dniach 24-25 lutego 2011 r. Została ona zorganizowana w ramach programu „Study in Poland” przez KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Partnerem konferencji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Generalny wniosek z konferencji: czas najwyższy na strategiczną internacjonalizację polskiego szkolnictwa wyższego. Sześć lat prowadzenia programu „Study in Poland” wykazało, że polskie uczelnie chcą i potrafią poruszać się po międzynarodowym rynku edukacyjnym. Ale do sukcesu internacjonalizacji potrzebne jest im zdecydowane wsparcie ze strony państwa.