Newsletter Study in Poland

MONGOLIA: Obiecujące perspektywy

W dniach 18-19 marca 2017 w Ułan Bator, stolicy Mongolii, odbyły się międzynarodowe targi edukacyjne ”22nd International Education Exhibition Mongolia”. Impreza została zorganizowana w samym centrum miasta - w hotelu Blue Sky, przy głównym placu Sukh Baatar. Nosi ona charakter cykliczny i odbywa się dwa razy do roku.

Azja Centralna jest trudnym ale i fascynującym rynkiem, wymagającym spójnej strategii promocyjnej oraz czasu. Jest to ogromny teren kilku krajów byłego ZSRR i jego sąsiadów, tworzący duży potencjał dla promocji polskiego szkolnictwa wyższego.

Mongolia jest krajem z długą historią i młodym społeczeństwem, a dobre wykształcenie cieszy się tutaj coraz większym zainteresowaniem, gdyż popyt na wysoko wykwalifikowane kadry stale wewnątrz kraju rośnie. Populacja Mongolii przekroczyła 3 mln osób, z których blisko 70% to ludność miejska.

Młodzi ludzie w wieku od 15 do 30 lat stanowią około jednej trzeciej ludności. Dla rozwoju kraju potrzebni są dobrze wykształceni specjaliści. Króluje tu typowa dla Azji Centralnej tendencja powrotu absolwentów szkół wyższych do miejsc ojczystych – wiedzą oni bowiem, że daje im to przewagi na wewnętrznym rynku pracy.

Targi ”22nd International Education Exhibition Mongolia” stały się doskonałą okazją do zaprezentowania mongolskiej młodzieży oferty edukacyjnej polskich uczelni wyższych. Doskonale zorganizowane oraz wypromowane przy wsparciu narodowych mediów wydarzenie na pewno przyczyni się do większego zainteresowania edukacją zagraniczną wśród młodych ludzi.

Stoisko programu "Study in Poland" - tradycyjnie już bardzo widoczne i udekorowane w barwach narodowych, przyciągało tłumy młodych Mongołów. Byliśmy w doskonałym towarzystwie: na targach ”22nd International Education Exhibition Mongolia” licznie reklamowały się także uczelnie koreańskie, niemieckie, hiszpańskie, włoskie, rosyjskie, brytyjskie oraz francuskie. Zapewniona została także opieka tłumaczy, żeby nikt nie odszedł od stoiska bez wiedzy, której szukał.

Po tak doskonałych początkach, liczymy, że coraz więcej młodych Mongołów będzie przyjeżdżać do Polski na studia!