Newsletter Study in Poland

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach: Komfort nauki

Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, prof dr hab. Tamara Zacharuk

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Siedlcach oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia. Prowadzone są także studia podyplomowe. To tutaj można zdobyć tytuł zawodowy licencjata, inżyniera i magistra inżyniera oraz stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Na uczelni kształci się ponad 7000 studentów. Wykłada w niej 500 naukowców i wykładowców. Na uniwersytecie zakończyło edukację 70 000 absolwentów.

Siedlecka uczelnia jako pierwsza w Polsce wprowadziła integracyjny system kształcenia na poziomie wyższym. Uniwersytet umożliwia w pełni włączenie się osobom niepełnosprawnym w jego życie. Oferuje zakwaterowanie w sypialniach z pokojami przygotowanymi specjalnie dla studentów mających problemy z poruszaniem się. Pomaga uczniom poruszać się pomiędzy różnymi budynkami uniwersyteckimi w specjalnym vanie. Osoby niedowidzące uczą się, jak korzystać ze sprzętu i innego oprogramowania. Dla studentów z upośledzeniem słuchu zapewniani są tłumacze języka migowego w większości klas. Uniwersytet oferuje terapię mowy, kursy języka polskiego i języka angielskiego.

Lata 2002-2010 to ogromny przełom w rozwoju uczelni. Zakończono rozbudowę budynku Wydziału Nauk Ścisłych, oddano do użytku gmach Biblioteki Głównej, zakończono remont bazy sportowo-rekreacyjnej, gdzie zrobiono halę sportową z widownią, krytą bieżnię, siłownię, salę gimnastyczną oraz salę aerobową.

Od 2001 roku, uczelnia jest również właścicielem Pałacu Ogińskich, który został poddany gruntowej rewaloryzacji. Obecnie jest siedzibą władz Uniwersytetu i administracji oraz miejscem konferencji naukowych i wystaw. Do dyspozycji studentów jest ponad 700 miejsc w 5 domach studenckich. Co więcej, z tej liczby wydzielone zostały miejsca specjalne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Akademiki mieszczą się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, w których odbywają się zajęcia. Wszystkie oferują wysoki standard oraz dostęp do Internetu.

Uczelnia jest organizatorem corocznych, znanych i cenionych imprez m.in.: Festiwalu Nauki i Sztuki, Szkoły Matematyki Poglądowej, Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicum”, Tygodnia Międzynarodowego, Konferencji poświęconej jakości kształcenia, Konferencji Inżynierii Gier Komputerowych, Konferencji studenckich kół naukowych.

www.uph.edu.pl