Newsletter Study in Poland

temat wydania

Już ponad 65 tysięcy studentów obcokrajowców w Polsce

Według wstępnych danych, w roku akademickim 2016/17 jest w Polsce 65.096 studentów obcokrajowców - w tym 62.054 na studiach kończących się dyplomem oraz 3042 na rocznych programach stypendialnych w ramach Erasmus+. Oznacza to wzrost o 11,4% procent w stosunku do roku poprzedniego (było wówczas 57.119 studentów obcokrajowców).

Współczynnik umiędzynarodowienia (udział obcokrajowców w ogólnej liczbie studentów) wzrósł do 5,15% (w roku poprzednim 4,07%). Należy zwrócić uwagę, że wzrost ten wynika w dużym stopniu ze zmniejszenia się o 139.343 osób, w stosunku do roku poprzedniego ogólnej liczby studentów w Polsce - obecnie jest w Polsce 1.264.451 studentów.

Główną grupę studentów obcokrajowców stanowią Ukraińcy - jest ich 34.834 (w ubiegłym roku 30.589). Stanowią oni obecnie 53,5% ogółu obcokrajowców studiujących w Polsce.

Na drugim miejscu są Białorusini - jest ich 5118 (w ubiegłym roku było 4615), co stanowi 7,9% ogółu studentów zagranicznych w Polsce.

Nas trzecie miejsce - niespodzianka! - wysunęli się w tym roku studenci z Indii, których przyjechało do Polski 2156 , czyli 2,4 razy więcej niż przed rokiem (było ich zaledwie 896), co stanowi 3,3% ogółu obcokrajowców na polskich uczelniach.

Wśród krajów z których przejechało ponad 1000 studentów są między innymi: Norwegia, Szwecja, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Rosja i Turcja.

Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy na podstawie danych uzyskanych z systemu POL-on. Szczegółowe dane na temat studentów zagranicznych w Polsce dostępne będą w połowie roku.