Newsletter Study in Poland

Resort nauki podpisał umowę z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu

Zintensyfikowanie polsko-austriackiej współpracy naukowej ma być rezultatem umowy podpisanej przez resort nauki i Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu (IWM). Dzięki umowie polscy studenci, doktoranci i pracownicy naukowi będą mogli korzystać z programów stypendialnych i grantów naukowych IWM.

Porozumienie o współpracy z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) podpisał wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko, a ze strony IWM rektor Instytutu - prof. Shalini Randeria.

"Dzięki zawartej umowie polscy studenci, doktoranci i pracownicy naukowi będą mogli korzystać z programów stypendialnych i grantów naukowych oferowanych przez IWM w latach 2017–2019. Polscy naukowcy będą mogli również zasiadać we władzach Instytutu" - poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Zawarte porozumienie - informuje MNiSW - przyczyni się do intensyfikacji polsko-austriackiej współpracy naukowej w najbliższych latach. Polski wkład finansowy pozwoli na wzmocnienie aktywności Instytutu oraz pełniejszą realizację celów statutowych organizacji. W latach 2014-2016 Polska płaciła na rzecz Instytutu 750 tys. euro rocznie. Na potrzeby współpracy z naukowcami z polskich ośrodków, austriackie Ministerstwo Nauki, Badań i Gospodarki wspomaga Instytut taką samą kwotą.

Instytut Nauk o Człowieku jest niezależną jednostką naukową w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Założony w 1982 roku miał inspirować międzynarodową wymianę intelektualną oraz dialog między środowiskiem akademickim a przedstawicielami lokalnych społeczności. W ostatnich dziesięcioleciach stał się prężnym ośrodkiem życia intelektualnego w Europie.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce