Newsletter Study in Poland

Osiągnięcie przez polskie uczelnie ambitnego celu, jakim jest osiągnięcie do 2020 roku liczby co najmniej 100 tysięcy studentów obcokrajowców w naszych szkołach wyższych wymaga wielu działań, w tym unormowania zasad współpracy z agencjami rekrutacyjnymi. W ubiegłych latach, w ramach programu "Study in Poland", przeprowadzony został szeroki pilotaż systemu certyfikacji ukraińskich agencji rekrutujących na studia w Polsce. Efekty pilotażu zostały ocenione pozytywnie. Dlatego obecnie system certyfikacji będzie wprowadzany również w innych krajach, będących w kręgu zainteresowania polskich uczelni.