Newsletter Study in Poland

Silna polska obecność na inauguracji roku akademickiego na Politechnice Kijowskiej

Delegacje Politechniki Poznańskiej, Politechniki Opolskiej, Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", Urzędu Miasta Poznania oraz Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Absolwentów KPI wzięły 30 sierpnia udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Kijowskiej "KPI" im. Igora Sikorskiego w Kijowie.

Na Ukrainie rok akademicki na Ukrainie rozpoczyna się od 1 września, który to dzień nosi nazwę Dzień Wiedzy. Inauguracja roku organizowana jest w specyficznej, odświętnej formie, z udziałem wszystkich studentów pierwszego roku, z których wielu przychodzi z rodzicami. Dlatego na Placu Wiedzy Politechniki Kijowskiej zebrało się ponad 10 tysięcy osób! Uroczystość prowadził prof. Michaiło Zgurovsky, rektor Politechniki Kijowskiej.

O randze wydarzenia i zarazem o wysokim znaczeniu KPI na Ukrainie świadczy obecność na inauguracji wicepremiera Giennadija Zubko, a także parlamentarzystów Oleksandra Danczenko i Dmitro Andrijewskiego oraz pierwszego kosmonauty niepodległej Ukrainy Leonida Kadeniuka.

Za zaszczyt należy uznać zaproszenie na inaugurację delegacji polskich uczelni i instytucji współpracujących na co dzień z główną techniczną uczelnią Ukrainy. Gośćmi inauguracji byli: prof. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej (wraz z prorektorem Teofilem Jesionowskim i grupą dziekanów PP), prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", Jacek Jackowiak, prezydent Miasta Poznania oraz Janusz Fuksa, przewodniczący Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Absolwentów KPI.

W imieniu polskiej delegacji życzenia dla studentów I roku KPI przekazali rektor Tomasz Łodygowski i prezydent Jacek Jackowiak. Po zakończeniu uroczystości odbyło sie specjalne spotkanie wicepremiera Ukrainy Giennadija Zubko z polską delegacją.

Charakter i atmosferę kijowskiej uroczystości pokazuje krótki film. Polecamy!