Newsletter Study in Poland

Po Salonie Maturzystów czas na naukę

Tradycji stało się zadość. Wrzesień ponownie należał do maturzystów. Po raz jedenasty (w Warszawie po raz dwunasty) zaprosiliśmy uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych na Salon Maturzystów, czyli w miejsce, gdzie matura spotyka się ze studiami.

W szesnastu największych ośrodkach akademickich kraju ponad stutysięcznej rzeszy maturzystów staraliśmy się pomóc w dokonaniu najlepszego wyboru ścieżek kształcenia i kariery, prezentując oferty uczelni krajowych i zagranicznych. Podczas salonów było można porozmawiać z ich przedstawicielami, dowiedzieć się wszystkiego o kierunkach i przebiegu studiów, perspektywach zatrudnienia. To była znakomita okazja, żeby uczniowie klas maturalnych dostali informację o czekającym ich w maju egzaminie z „pierwszej ręki”. Służyły temu spotkania z ekspertami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Ich prezentacje cieszyły się, jak co roku, wielkim zainteresowaniem.