Newsletter Study in Poland

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Studiowanie to przywilej, ale i wielka odpowiedzialność

Studiowanie to przywilej, ale i wielka odpowiedzialność, bo jako przyszła elita stanowić będziecie o losach naszej ojczyzny – mówił do studentów rektor UAM prof. Andrzej Lesicki podczas inauguracji 99. roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W poniedziałek rok akademicki 2017/2018 na UAM rozpoczęło ponad 20 tys. nowych studentów. Rektor uczelnie, prof. UAM dr. hab. Andrzej Lesicki zwracając się do młodych ludzi rozpoczynających w tym roku studia zaznaczył, że wybór poznańskiego uniwersytetu „świadczy o dojrzałości i odwadze w podejmowaniu wyzwań”. „Studiowanie na wyższej uczelni to zaszczytny przywilej, ale to także wielka odpowiedzialność, bo jako przyszła elita stanowić będziecie o losach naszej ojczyzny” – podkreślił.

Mówiąc o wspólnocie uczelni - studentach i pracownikach naukowych - rektor wskazał, że „to właśnie my, wszyscy razem, wyznaczamy kierunki rozwoju polskiej myśli naukowej i wpływamy na ekonomiczny, społeczny i kulturowy naszego miasta, regionu i kraju”. „To nasza wspólna misja, którą z pasją i odpowiedzialnością wypełniamy każdego dnia” – dodał.

Jak mówił, „UAM jest zaangażowany w kształcenie ludzi o szerokich horyzontach, ciekawych świata i gotowych go zmieniać". "Uniwersytet zaangażowany to odpowiedź na wyzwania przyszłości. Nasza uczelnia jest kuźnią innowacyjnych i przełomowych projektów badawczych i edukacyjnych, ale wciąż niezbyt śmiało przedostają się one do świadomości społecznej. Dlatego ważnym zadaniem na nadchodzący rok będzie upowszechniania wyników badań na forum międzynarodowym, budowanie trwałych relacji i stabilnej współpracy, działania integrujące różne dyscypliny naukowe i sektory, co przełoży się również na wzrost innowacyjności” - zadeklarował Lesicki.

"Musimy być bardziej widoczni, bardziej obecni, bardziej aktywni. Jesteśmy w pełni świadomi, że ceną za bycie uczelnią rozpoznawalną w świecie jest wytężona, ustawiczna i efektywna praca, bo tylko ona gwarantuje sukces. Będziemy też dalej wypełniać misję polegającą na realizacji działań na rzecz praw uniwersalnych tj. prawda, uczciwość czy solidarność, które są podstawami naszej cywilizacji. Będziemy stać na straży godności człowieka i takich wartości jak równość, sprawiedliwość społeczna i demokracja” – powiedział rektor UAM.

Jak dodał, wśród priorytetów uczelni jest także baczna obserwacja otoczenia społeczno-gospodarczego i wychodzenie naprzeciw jego oczekiwaniom. „Chcemy jeszcze lepiej służyć społeczeństwu, kulturze i gospodarce. Prowadzić dialog i zachęcać do dialogu. Chcemy śmiało projektować zmiany, które poprawią nasze życie” – mówił rektor.

W trakcie inauguracji roku akademickiego wyróżnienie „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” otrzymała prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska - polska historyk idei, profesor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie stosunków polsko-niemieckich, a także dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu w latach 1990–2004. Nagrodą „Praeceptor Laureatus” wyróżniono zaś kilkunastu pracowników uczelni.

Łącznie na 285 kierunkach i specjalnościach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studiuje niemal 40 tys. studentów studiów I i II stopnia, oraz jednolitych studiów magisterskich. Na studiach doktoranckich kształci się natomiast ponad 1300 doktorantów.

W tym roku wśród studentów rozpoczynających naukę największą popularnością cieszyły się filologie - na filologii norweskiej o jedno miejsce ubiegało się 29 osób, na filologii duńskiej - 13 osób, a na filologii angielsko-chińskiej – 8 osób. (PAP)

autor: Anna Jowsa
edytor: Agnieszka Tkacz

Źródło: PAP Nauka w Polsce