Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Sierpień 2017
31 VIII
Seminarium dla ukraińskich agencji rekrutacyjnych, Ukraina - Kijów