Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Wrzesień 2017
8 IX
Seminarium dla kazachskich agencji rekrutacyjnych, Kazachstan - Astana