Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Październik 2017
20 X
Seminarium dla rosyjskich agencji rekrutacyjnych, Rosja - Moskwa
20-22 X Targi edukacyjne Obrazovanije i Kariera, Rosja - Moskwa
27 X Ósma edycja raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”
28 X Seminarium dla koreańskich agencji rekrutacyjnych, Korea - Seul
28-29 X Targi edukacyjne Study in Europe, Korea – Seul