Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Grudzień 2017
12 XII

Uruchomienie Akademii Umiędzynarodowienia Study in Poland. Inauguracja