Newsletter Study in Poland

Politechnika Łódzka promuje mobilność wśród studentów i pracowników

„Move to the bright side with Mobility Week!” to hasło zbliżającej się już ósmej edycji wydarzenia pod nazwą „Mobility Week”, które odbędzie się w dniach 11-15 grudnia 2017r. Główną ideą tego wydarzenia jest promocja mobilności wśród studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej. Celem wydarzenia jest również integracja studentów polskich i zagranicznych.

Podczas wydarzenia studenci i pracownicy uczelni będą mieć możliwość zapoznania się z ofertą studiów i praktyk zagranicznych oraz dowiedzą się, jakie kroki należy podjąć, aby wyjechać na stypendium.

Wymiana doświadczeń pomiędzy byłymi uczestnikami programu Erasmus+, pracownikami uczelni oraz studentami zagranicznymi pozwoli pozyskać praktyczne informacje dotyczące pobytu za granicą i przekonać się, że wyjazd na wymianę jest łatwy i dostępny dla każdego!

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wiele atrakcji, m.in.:

  • INAUGURACJA NA SPORTOWO – drużynowe „wyścigi rzędów“ i inne imprezy sportowe dla studentów polskich i zagranicznych
  • ERASMUS CAFÉ- nieformalne rozmowy o programie Erasmus+ przy kawie:
  • TALENT SHOW – okazja do zaprezentowania w konkursie swoich ukrytych talentów dla studentów polskich, zagranicznych oraz pracowników PŁ:
  • INTERNATIONAL DINNER AND DANCES CONNECTING PEOPLE- degustacja dań kuchni międzynarodowej, przygotowanych przez zagranicznych studentów i nauka tańców z różnych stron świata:
  • WARSZTATY DLA STUDENTÓW – prezentacje informacyjne oraz szkolenia dotyczące mobilności i różnych programów wymiany studenckiej oraz prezentacje prowadzone przez studentów zagranicznych w Centrum Językowym PŁ
  • COFFEE TRUCK – okazja do degustacji pysznej kawy na terenie PŁ i uzyskania informacji na temat mobilności.

Na każdym wydziale PŁ studenci będą mogli swobodnie porozmawiać o możliwościach wyjazdu, odwiedzając stoisko Erasmusa.

Zachęcamy inne uczelnie do korzystania z naszego doświadczenia w organizacji tego typu wydarzeń!