Newsletter Study in Poland

UKRAINA: Ponownie na targach "Osvita i kariera" w Kijowie

W dniach 16-18 listopada 2017 Fundacja Edukacyjna Perspektywy wraz z reprezentacją 28 polskich uczelni prezentowała ofertę polskiego szkolnictwa wyższego w ramach wspólnego stoiska Study in Poland” na targach "Osvita i kariera" w Kijowie. Na otwarciu targów była obecna Emilia Jasiuk, radca, kierownik referatu ds. współpracy naukowo-oświatowej, Ambasady RP w Kijowie.

Targi rekrutacyjne "Osvita i kariera" w Kijowie to największe i najlepiej wypromowane wśród młodzieży wydarzenie tego typu na Ukrainie. W targach biorą udział przyszli studenci nie tylko z Kijowa, ale także z całej Ukrainy. Na targach prezentuje się zazwyczaj ok. 70 uniwersytetów z całego świata. Tegoroczne targi nie były pod tym względem wyjątkiem – w segmencie „Studia za granicą” można było zobaczyć przedstawicieli krajów ze wszystkich regionów świata, w tym z takich krajów jak Szwajcaria, Kanada, Francja, Niemcy, Nowa Zelandia, Czechy, Słowacja, Malta, Izrael, Cypr i wielu innych.

Oprócz indywidualnych konsultacji i osobistych spotkań, goście mieli okazję wysłuchać seminariów tematycznych i prezentacji, które poprowadzą przedstawiciele agencji edukacyjnych, szkół wyższych, programów przygotowawczych i uniwersytetów.

28 polskich uczelni w ramach programu „Study in Poland” prezentowalo ofertę edukacyjną podczas dwóch spotkań z przyszłymi studentami. Każda uczelnia miała możliwość przygotowania krótkiej prezentacji oraz odpowiedzenia na pytania młodzieży (przyszłych studentów) i ich rodziców.

Liczba studentów z Ukrainy na uczelniach w Polsce stabilnie wzrasta. O ile w 2012/2013 roku było ich około 10.000, to w roku 2014/2015 ta liczba wzrosła do 24.000 a w 2016/2017 roku do 35.000 (dane z raportów „Studenci zagraniczni w Polsce”). Dzisiaj 53,5 % ogółu studentów-obcokrajowców to ukraińska młodzież, dla której studia w Polsce to najlepsze rozwiązanie na uzyskanie europejskiego wykształcenia przy rozsądnych kosztach.

W sekcji dedykowanej studiom zagranicznym stoisko „Study in Poland” jak zawsze było doskonale widoczne dzięki spójnym dekoracjom w barwach narodowych. Liczba zainteresowanej młodzieży na stoisku potwierdziła, że regularna obecność na ukraińskim rynku edukacyjnym i aktywne działania promocyjne przynoszą wymierne korzyści zarówno Polskim uczelniom jak i przyszłym studentom.