Newsletter Study in Poland

Prof. Jolanta Choińska-Mika z UW we władzach UNICA

16 listopada w Uniwersytecie Eötvös Loránd w Budapeszcie odbyło się Walne Zgromadzenie UNICA, akademickiej organizacji zrzeszającej 46 uniwersytetów usytuowanych w 35 europejskich stolicach. Do 5-osobowego Zarządu (Steering Committee) wybrana została prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Gratulujemy!

Prezydentem UNICA jest prof. Luciano Saso, prorektor ds. europejskich sieci uniwersytetów z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie.

www.unica-network.eu