Newsletter Study in Poland

Politechnika Warszawska rozwija współpracę z Chinami

Delegacja z Politechniki Warszawskiej, na czele z prof. Krzysztofem Lewensteinem, Prorektorem ds. Studiów odwiedziła Chiny. Podczas wizyty odnowiono umowę o współpracy z Bejing University of Technology, podpisano umowę z Tsinghua University oraz firmą WAL.

Prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów podczas wizyty w Tsingua University, fot. Wydz. MEiL

Przedstawiciele PW byli w Chinach od 23 do 26 października 2017 roku. Odwiedzili w tym czasie znaczące chińskie uczelnie: North China University of Technology, Jiao Tong University Bejing, Bejing University of Technology, Tianjin University of Technology oraz Tsinghua University. Podpisali też umowę z firmą WAL, która zakłada wspólne rozwijanie technologii. Współpraca jest zasługą osiągnięć prof. Leona Gradonia z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. To równocześnie pierwszy komercyjny krok naszej Uczelni na rynku chińskim.

Już kilka lat temu Politechnika podpisała umowy o współpracy z North China University of Technology oraz Jiao Tong University Bejing.

Wspólnie z North China University of Technology prowadzimy studia o podwójnym dyplomowaniu (aerospace engineering na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa). W trakcie pobytu rozmawiano m.in. o potrzebie zwiększenia wymiany studenckiej i organizacji szkół letnich.

Przedstawiciele Jiao Tong University Bejing zadeklarowali z kolei chęć współpracy, szczególnie w zakresie transportu. Podjęto już kroki w celu przygotowania wspólnego projektu badawczego.

W trakcie pobytu w Tianjin University of Technology nasza delegacja odwiedziła kilka laboratoriów i rozmawiała o współpracy, głównie w obszarze robotyki.

Efektem wizyty jest oferta strony chińskiej skierowana do naszych studentów. Będą oni mogli otrzymać stypendia na jednosemestralne wymiany akademickie w chińskich uczelniach. Informacja na ten temat pojawi się wkrótce na stronach Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej.

Źródło: Biuletyn PW