Newsletter Study in Poland

ELSEVIER Research Impact Leaders Award - Nominowani 2017

Już 27 listopada ogłoszone zostaną uczelnie-laureaci drugiej edycji Nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017 w sześciu kategoriach: Agriculture Sciences, Engineering & Technology, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences i Social Sciences. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gali towarzyszącej konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą", organizowanej wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Komisję Akredytacyjną i Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze (z lat 2014-2016) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie.

Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie. (Regulamin Nagrody)

ELSEVIER Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Przedstawiamy listę uczelni nominowanych do ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017. Nominowani w poszczególnych kategoriach prezentowani są w kolejności alfabetycznej.

Agriculture Sciences - Obszar nauk rolniczych i przyrodniczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski

Engineering & Technology Sciences - Obszar nauk inżynieryjnych i technicznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Zielonogórski

Humanities - Obszar nauk humanistycznych

 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński

Medical Sciences - Obszar nauk o zdrowiu i medycznych

 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Rzeszowski

Natural Sciences - Obszar nauk ścisłych

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Zielonogórski

Social Sciences - Obszar nauk społecznych

 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Śląska