Newsletter Study in Poland

Seminarium informacyjne dla ukraińskich agencji rekrutacyjnych

W trakcie targów edukacyjnych "Osvita i kariera" w Kijowie, odbyło się 16 listopada seminarium dedykowane rozwojowi współpracy polskich uczelni z agencjami rekrutacyjnymi działającymi na Ukrainie. To było już drugie spotkania takiego typu w 2017 roku - 31 sierpnia odbyło się spotkanie na Politechnice Kijowskiej.

Certyfikacja agencji rekrutujących studentów do polskich szkół wyższych prowadzona jest w ramach wieloletniego programu "Study in Poland" realizowanego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 5 agencji rekrutacyjnych i 15 uczelni "Study in Poland". Uczelnie miały okazję wymienić się kontaktami z dyrektorami agencji rekrutacyjnych, a także porozmawiać o praktycznych aspektach pracy przy rekrutacji na studia zagraniczne, z perspektywy studentów i pośredników ukraińskich.

Z roku na rok zwiększa się liczba młodych Ukraińców podejmujących studia w Polsce. Jest to korzystne dla rozwoju stosunków ukraińsko-polskich i zgodne ze współczesnymi trendami edukacyjnymi na świecie. Odzwierciedla to również wysoką międzynarodową markę i renomę polskich uczelni. Na Ukrainie, podobnie jak w wielu innych krajach, ukształtowała się praktyka, że kandydaci na studia zwracają się do agencji rekrutacyjnych z prośbą o pośrednictwo w tym ważnym życiowym wyborze. W tej sytuacji istotne jest by rekrutacja studentów na studia w Polsce przebiegała według wysokich standardów i uwzględniała zarówno interesy polskich uczelni, jak i potencjalnych studentów. Drogą do osiągnięcia tego celu jest wprowadzenie - realizowanego na zasadach dobrowolności - procesu certyfikacji agencji rekrutacyjnych. Podczas seminarium przedstawicielka Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy” omówiła zwiększenie zainteresowania ukraińskiej młodzieży studiami w Polsce i przedstawiła zasady procesu certyfikacji.

Celem prezentacji ukraińskim rekruterom systemu certyfikacji agencji realizowanej w ramach programu „Study in Poland” jest stworzenie sieci wiarygodnego partnerstwa, która ułatwi promocję polskiego szkolnictwa wyższego na Ukrainie.