Newsletter Study in Poland

Uniwersytet Warszawski inauguruje działalność koła przyjaciół UW w Nowym Jorku

Absolwenci i przyjaciele Uniwersytetu Warszawskiego zainaugurowali w Nowym Jorku działalność zrzeszającego ich w USA stowarzyszenia. Wraz z przedstawicielami władz uczelni przyznali wspólną nagrodę za wybitne osiągnięcia prof. Piotrowi Chomczyńskiemu.

Organizacja non profit American Friends of the University of Warsaw (AFUW) stawia sobie za cel wzmocnienie więzi między Alma Mater i jej wychowankami za oceanem. Na obustronne korzyści wskazywał m.in. prezes stowarzyszenia prof. Waldemar Priebe, a także prorektorzy UW prof. Anna Giza-Poleszczuk oraz dr hab. Maciej Duszczyk.

W swych wystąpieniach podkreślali, że największym sukcesem uniwersytetu są sukcesy jego absolwentów. Zwracali uwagę na pożytek dla polskiej nauki wynikający z wymiany doświadczeń z osobami zza granicy, a także na ich wpływ na doskonalenie wizerunku ojczyzny. Wybitnych wychowanków nazywano ambasadorami polskiej nauki w świecie.

Według założycieli, AFUW jest jedynym takim przedsięwzięciem za granicą. Ich ambicją jest stworzenie instytucji mającej wpływ na przyszłe pokolenia i wizerunek uniwersytetu, w tym wzrost jego znaczenia na świecie. Chcieliby też doprowadzić do ścisłej współpracy UW z prestiżowymi instytucjami naukowymi i edukacyjnymi w Polsce oraz na świecie.

Szefowi organizacji zależy na stworzeniu szansy dla networkingu. "Rozmawiamy z kolegami, którzy mówią, że nie wiedzą o wielu ludziach z Polski, którzy zajmują (w USA) znaczące stanowiska, (...) mogą pomóc w nawiązaniu kontaktów. To podstawa sukcesu" – zapewniał Priebe, który jest profesorem w University of Texas w Houston.

Do grona najwybitniejszych absolwentów UW w Ameryce zaliczył m.in. specjalizującego się w nowotworach mózgu prof. Waldemara Dębińskiego z Wake Forest w Karolinie Północnej, prof. Zbigniewa Darżynkiewicza, dyrektora Brander Cancer Research Institute w New York Medical College czy swoich współpracowników zajmujących się badaniami nad rakiem w teksaskim instytucie, którzy uczestniczą w ważnych projektach z dziedziny genomiki.

Zdaniem Gizy-Poleszczuk powstanie AFUW jest docenieniem przez Uniwersytet Warszawski absolwentów, którymi dotychczas uczelnia się wystarczająco nie interesowała. "Jest to próba wytworzenia po raz pierwszy więzi między uczelnią i jej absolwentami. Myślę o tym w kategoriach integracji społecznościowych" - mówiła prorektor.

Prof. Chomczyński otrzymał Nagrodę UW i AFUW za rok 2017 dla absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego za wybitny dorobek naukowy i aktywną działalność społeczną i charytatywną na rzecz Polski i Polonii w USA. Naukowiec, który studiował biologię na UW, pracuje na University of Cincinnati w Ohio. Założył Molecular Research Center zajmujący się metodami badawczymi w zakresie nowoczesnej biologii i medycyny. Opracował nową technologię równoczesnej izolacji RNA, DNA i białek, które zrewolucjonizowały biologię molekularną.

Za swój największy sukces Chomczyński uważa wynalezienie w 1987 r. metody, która pozwala na izolację kwasu rybonukleinowego. Jest to, jak zaznaczył, metoda nr 1 na świecie. "Na podstawie tego odkrycia opracowałem reagent, zestaw chemiczny do izolowania tego kwasu. W wyszukiwarce Google moje nazwisko jest wyszukiwane codziennie przynajmniej 300 tys. razy. Mój reagent jest wyszukiwany 2,6 mln razy, co jest niesamowite. Samego zadziwia mnie długowieczność tego, co zrobiłem. Nie tylko to trwa, ale jeszcze zarabiam na tym pieniądze. Dopinguje mnie to do dalszej pracy" – wskazał.

Zadowolenie z utworzenia klubu absolwentów wyraził konsul generalny Maciej Golubiewski, który jako politolog, absolwent m.in. Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, zna tego rodzaju amerykańskie stowarzyszenia.

"Jest to patent testowany szczególnie w USA. Kluby absolwentów są bardzo ważne dla wizerunku uniwersytetu, pomagają w jego reklamie. Są też bardzo użyteczne dla kontaktów uczelni z biznesem, w gromadzeniu funduszy (...). Jako że uniwersytety w Polsce nie są na świecie znane, w tym przypadku funkcja marketingowa na pewno się UW bardzo przyda" – ocenił konsul. Wyraził też nadzieję, że na innych polskich uczelniach powstawać będą podobne kluby.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)