Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Styczeń 2018


Misja edukacyjna oraz targi „Study in Poland”, Indie - Ahmadabad (stan Gujarat)
10 I

Finał Konkursu INTERSTUDENT 2018
19 I Przygotowanie jedenastej edycji informatora „Study in Poland – University Guide 2018/19” w języku angielskim
28-30 I Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2018”, Gliwice
29 I Wydanie trzeciej edycji zbioru artykułów na temat umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego "Czas Internacjonalizacji III: Zarządzanie Zmianą"