Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Luty 2018
9 II

Przygotowanie szóstej edycji informatora „Study in Poland – Информация о польских ВУЗах 2018/19” w języku rosyjskim
15-17 II

Targi edukacyjne Obrazovanije i Kariera, Białoruś – Mińsk
15 II
Seminarium dla białoruskich agencji rekrutacyjnych, Białoruś – Mińsk
22 II
„Recruiting Agents Forum POLAND 2018”. Miejsce: Warszawa