Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Kwiecień 2018


Targi edukacyjne Osvita ta kar’era, Ukraina - Kijów


Targi edukacyjne Obrazovanije i Kariera, Kazachstan – Almaty