Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Maj 2018


Misja edukacyjna oraz targi „Study in Poland”, Uzbekistan-Tadżykistan - Taszkient, Samarkanda (Uzbekistan), Duszanbe (Tadżykistan)