Newsletter Study in Poland

Uczelnie LERU wnoszą rocznie 100 mld euro do gospodarki europejskiej

Jak wynika z ogłoszonego na początku grudnia raportu przygotowanego przez BiGGAR Economics, niezależną firmę konsultingową z Edynburga, 23 europejskie uczelnie w roku 2016 wzbogaciły europejską gospodarkę o prawie 100 miliardów Euro (po odliczeniu kosztów uzyskania) i przyczyniły się do powstania 1,3 miliona miejsc pracy. Uczelnie te należą do Ligi Europejskich Uniwersytetów Badawczych LERU – niestety nie ma wśród nich polskich uczelni.

Inwestycje poczynione w najlepsze uniwersytety badawcze są wyjątkowo opłacalne. Obliczono, że każde euro uzyskane przez uniwersytety należące do LERU przyniosły dodatkową wartość w wysokości 4.83 euro. Wartość wypracowana przez uczelnie  w postaci nowych technologii i innych rozwiązań jest z kolei pomnażana poprzez zastosowania tych rozwiązań w gospodarce.

Przenosząc wyniki wspomnianych badań na cały uczelniany potencjał badawczy w Europie można przyjąć, że przynosi on gospodarce europejskiej ponad 400 mld euro i wspiera 5,1 mln miejsc pracy.

Źródło: www.leru.org/news/the-economic-contribution-of-leru-universities-2016