PDF Drukuj

temat wydaniaNarada konsultacyjna nt. rozwoju programu "Study in Poland"

23 listopada br. odbyło się w Warszawie spotkanie prorektorów i pełnomocników uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland” (w roku akad. 2011/12 w programie uczestniczą 43 uczelnie). Celem spotkania była refleksja nad aktualnym stanem umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, ocena dotychczasowych efektów programu „Study in Poland” - prowadzonego przez KRASP i Fundację "Perspektywy" od 2005 roku - oraz omówienie kierunków aktywności w najbliższych latach. Spotkaliśmy się w momencie szczególnym: z podliczenia danych z uczelni wynika, że przekroczona została magiczna liczba 25 tysięcy studentów zagranicznych w Polsce!

Podsumowanie działań w roku akademickim 2010/11 przedstawiła Bianka Siwińska, koordynatorka „Study in Poland”. Następnie dr Wojciech Marchwica zaprezentował „Raport o studentach zagranicznych 2011” oparty w większości na niepublikowanych danych GUS. Raport omawia syntetycznie fenomen studiów zagranicznych i zglobalizowany przemysł edukacyjny, wymuszający zdecydowane otworzenie się większości krajów na wymianę studencką. Zestawiając Polskę zarówno z potentatami przemysłu edukacyjnego, jak i z krajami naszego regionu, raport zwraca uwagę na szansę, jaką w dobie kryzysu demograficznego dla polskich uczelni stanowi wzrost liczby studentów zagranicznych oraz wskazuje perspektywiczne kierunki migracji studenckich. Całość uzupełniają liczne wykresy i zestawienia statystyczne (raport zamieszczony zostanie w najbliższych dniach na kodowanej stronie info.studyinpoland.pl).

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy przedstawił koncepcję certyfikacji agencji rekrutacyjnych z Ukrainy. Skoncentrowane działania promocyjne "Study in Poland" na Ukrainie przynoszą efekty w postaci rosnącej liczby studentów z tego kraju podejmujących naukę w polskich uczelniach. Jednakże drugą stroną tego sukcesu jest też pojawienie się "dzikiego" rynku usług rekruterskich, złożonego z różnych pośredników, zazwyczaj bez niezbędnej wiedzy i doświadczenia, którzy oferują swoje usługi osobom zainteresowanym studiami w Polsce i ich rodzinom. Jeżdżą oni też po polskich uczelniach oferując swoje pośrednictwo. Pomysłem na ucywilizowanie tego zjawiska jest wprowadzenie certyfikacji dla ukraińskich firm zainteresowanych świadczeniem swoich usług w zakresie naboru na studia w Polsce. Temat ten był szeroko prezentowany już podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce", która odbyła się w lutym br. w Łodzi. Opierając się na przygotowanych tam rekomendacjach Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" opracowała założenia i standardy certyfikacji, które są obecnie analizowane przez uczelnie uczestniczące w programie "Study in Poland".

W trakcie kolejnej sesji mówiono o rozwoju internetowych narzędzi promocji oferty polskich uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland”. Jak podkreślił dr Marchwica: „ Sukces – przejawiający się m.in. 50% wzrostem oglądalności dotychczas istniejącej platformy informacyjnej Study in Poland w stosunku do roku ubiegłego nie pozwala nam na wyłącznie bierne aktualizowanie danych. Konieczne jest myślenie z wyprzedzeniem o nowych wyzwaniach, jakie pojawiają się przed polskimi uczelniami w nadchodzących latach. Z tego względu proponujemy i poddajemy pod ocenę uczelni uczestniczących w projekcie nową filozofię działania portalu SiP. Zamiast platformy wizerunkowej tworzymy serwis wspierający rekrutację zagraniczną poszczególnych uczelni." Nowy serwis zostanie wprowadzony w I kwartale 2012 roku.

Trwają również intensywne prace nad aplikacjami mobilnymi, dzięki którym oferta uczelni "Study in Poland", dostępna będzie globalnie dla wszystkich użytkowników nowoczesnych urządzeń przenośnych, takich jak smartphone'y i tablety z systemami iOS i Android.

W dalszej części obrad (prowadzonej w języku angielskim) o nowoczesnych narzędziach wspierających umiędzynarodowienie mówili goście narady - dr John Green z Imperial College of London oraz Charles Pallandt z wydawnictwa Elsevier B.V. Ich prezentacje: "Increasing international collaboration by understanding a university research profile" (Grenn) oraz “Helping Polish institutions achieve their desired research outcomes" (Pallandt) spotkały się z dużym zainteresowaniem zebranych, czego przejawem była długa dyskusja.

Miłym akcentem narady było wystąpienie Bartłomieja Korpaka, sekretarza generalnego AZS, który przedstawił wspólne przedsięwzięcie tej organizacji z programem “Study in Poland”: polsko-ukraiński turniej akademicki w piłce nożnej “STUDENTEURO 2010 i 2011”. Jako wyraz uznania dla uczelni zaangażowanych w Turniej oraz dla Fundacji Edukacyjnej Perspektywy wręczył on - na ręce inicjatorów turnieju, prof. Stanisława Michałowskiego, prorektora UMCS i Waldemara Siwińskiego z Perspektyw - specjalny dyplom oraz pamiątkową statuetkę.

Merytoryczną część obrad zamknęło przedstawienie koncepcji "Poland International Education Conference 2013" oraz prezentacja nowej odsłony newslettera „Study in Poland”, który poczynając od grudniowego wydania będzie ukazywał się z dodatkowym tytułem „Czas na internacjonalizację”.

Zakres tematyczny newslettera ulega znacznemu rozszerzeniu, inaczej uporządkowane są też jego treści. Będzie więcej analiz rynków i informacji ekskluzywnych, kodowanych, wyłącznie na potrzeby uczelni członkowskich. Do tego udostępnione zostanie w wygodnej formule korzystania z archiwum informacji newsletterowych prowadzone od 2007 roku. Pierwszą odsłonę odświeżonego newslettera „Study in Poland - Czas na Internacjonalizację” mają Państwo właśnie przed oczami.

Wszyscy uczestnicy spotkania zaproszeni zostali też na uroczystą galę „Scopus-Perspektywy Young Researcher Award”, podczas której wręczone zostały - przez prof. Macieja Banacha, podsekretarza stanu w MNiSW, prof. Ryszarda Góreckiego, wiceprezesa PAN oraz prof. Bogusława Smólskiego, przewodniczącego Jury - nominacje i nagrody dla najlepszych młodych polskich naukowców. (relacja - http://www.perspektywy.org/elsevier/index.php).

Poniżej: fotorefleksje ze spotkania prorektorów.

Aby przeczytać dalszą część artykułu prosimy o zalogowanie się.