Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Jsem international – czyli inspiracja idzie z Czech PDF Drukuj

Jsem international – czyli inspiracja idzie z Czech Forum akademickie

www.forumakad.pl/archiwum/2008/02/53_jsem_international.html

W opublikowanym 19 września 2007 r. raporcie OECD na temat szkolnictwa wyższego w Polsce, w części poświęconej problemom umiędzynarodowienia studiów, po krytycznej ocenie przebiegu tego procesu w Polsce radzi nam się, abyśmy uważniej przyjrzeli się temu, co robią nasi południowi sąsiedzi.