Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Książka Les Universités en Europe Centrale, 20 ans après / Universities in Central Europe, 20 years after PDF Drukuj

Universities in Central EuropeVolume 1: Transformations et enjeux / Volume 1 : Transformations and stakes zestawia różnorodne: historyczne, socjologiczne i polityczne opinie, jak również analizy zmian instytucjonalnych uczelni w krajach, które są zaangażowane w podnoszenie poziomu edukacji i tworzenie społeczeństwa europejskiego. Konfrontacja systemów wyższego wykształcenia w Europie Centralnej z jej sąsiadami umożliwia wymusza stopniową ewolucję uniwersytetów. Wymusza również nowe podejście do edukacji jako do sfery usług publicznych. Książka jest zapisem dyskusji prowadzonej podczas konferencji na Uniwersytecie Mateja Bela w 2009 roku.

Artykuł dr Wojciecha Marchwicy przedstawia polskie osiągnięcia w unowocześnianiu systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

pobierz .pdf