Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Study in Lithuania. Discover, Develop, Enjoy PDF Drukuj
Litwa postanowiła dołączyć do liczących się graczy na światowym rynku edukacyjnym. Rozpoczęła już kampanię, która ma na celu wypromowanie logo litewskiego szkolnictwa wyższego. Litewskie uczelnie nie są osamotnione w kwestii promocji zagranicznej - działają przy silnym wsparciu instytucji rządowych, a jak wiadomo za pomocą litów (sprawa ma się tak samo w przypadku złotego i euro) znacznie łatwiej niż za pomocą samych, najlepszych nawet chęci, przyciągnąć studentów zagranicznych.

W 2007 roku litewski minister edukacji i nauki zlecił Fundacji na rzecz Wspierania Wymiany Edukacyjnej (SMPF) promocję litewskiej edukacji za granicą. Od tego czasu Fundacja, korzystając z funduszy rządowych, systematycznie pracowała nad koncepcją opracowania logo litewskiej edukacji i towarzyszącej strategii marketingowej. Hasło Study in Lihuania. Discover, Develop, Enjoy już zyskało aplauz publiczności. Aby wypłynąć na szerokie wody, SMPF stara się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Planuje utworzenie portalu, przygotowanie materiałów i narzędzi do profesjonalnej kampanii marketingowej.


Życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że niedługo również polskie uczelnie będą mogły promować się za granicą przy wsparciu instytucji rządowych.

Więcej informacji