Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

EXPO 2010 w Szanghaju: współpraca PAIiIZ-Perspektywy PDF Drukuj

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), która pomaga zagranicznym inwestorom wejść na polski rynek i w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, zajmująca się - w ramach programu „Study in Poland” - promocją polskich uczelni za granicą postanowiły wzajemnie wspierać swoje działania w kraju i za granicą. Pod koniec 2008 r. obie organizacje podpisały porozumienie, którego głównym przedmiotem jest współpraca w zakresie kreowania i wzmacniania pozytywnego wizerunku Polski w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu edukacyjnego.

PAIiIZ i Perspektywy – jako organizacje wyspecjalizowane w międzynarodowej promocji – znakomicie rozumieją konieczność koordynacji działań i wysiłków mających na celu stworzenie silnej marki potencjału inwestycyjnego i edukacyjnego Polski. Innowacyjna gospodarka i wysoka pozycja międzynarodowa polskiego szkolnictwa wyższego nawzajem się uzupełniają i wzmacniają. Silna i nowoczesna gospodarka jest dla studentów zagranicznych jednym z ważnych argumentów za podejmowanie studiów w Polsce, a rozwinięte szkolnictwo wyższe, o wysokim stopniu umiędzynarodowienia jest jednym z ważnych elementów przy podejmowaniu przez światowe firmy high-tech decyzji inwestycyjnych. Podpisane 26 listopada porozumienie ma tę synergię działań i efektów zwiększać.

Porozumienie PAIiIZ-Perspektywy stwarza podstawy do współpracy obu organizacji w zakresie dużych wystąpień zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do EXPO 2010 w Szanghaju, podczas którego promocja Polski jako kraju, który posiada naukę na światowym poziomie i rozwinięte szkolnictwo wyższe – i warto w nim studiować! - jest jedną z głównych ścieżek programowych polskiej ekspozycji.

Porozumienie przewiduje też między innymi wspólne organizowanie podróży studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy, organizację seminariów i konferencji prasowych, a także współpracę w zakresie organizowania zagranicznych misji gospodarczych i targów edukacyjnych. Przygotowywane będą wspólne publikacje i promocja wzajemna na stronach internetowych oby organizacji.

- Dzięki współpracy z Perspektywami działania PAIiIZ uzyskają kompetentnego partnera znającego dobrze polskie szkolnictwo wyższe i umiejącego sprawnie poruszać się w międzynarodowym otoczeniu edukacyjnym – podkreśla Sławomir Majman, członek zarządu PAIiIZ, a zarazem Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2010 w Szanghaju.

- Bardzo się cieszę, że Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, niezwykle zasłużona dla skutecznego promowania naszego kraju za granicą, postanowiła rozszerzyć pole swoich działań o segment szkolnictwa wyższego – stwierdza Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.  - Takie wsparcie bardzo jest potrzebne naszym uczelniom, które jeszcze bardzo ostrożnie wchodzą na rynek międzynarodowy.

Informacja o partnerach porozumienia:


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” została powołana w 1989 roku i funkcjonuje na zasadzie non-profit. Celem Fundacji jest działalności na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, nauki i kultury, w szczególności Fundacja wspiera polską oświatę i szkolnictwo wyższe oraz upowszechnia ofertę edukacyjną polskich szkół i uczelni w kraju i za granicą. Jednym z najważniejszych kierunków jej działalności stanowi promocja polskich uczelni za granicą w ramach prowadzonego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) wieloletniego programu „Study in Poland”. Fundacja uczestniczy aktywnie jako Narodowy Koordynator w organizowanych przez Unię Europejską programach promocji europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ)
powstała w 2003 roku w wyniku połączenia Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIZ) oraz Polskiej Agencji Informacyjnej S.A. (PAI). Agencja w swojej działalności korzysta z dorobku swoich poprzedniczek. PAIiIZ pomaga zagranicznym inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektów. Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiIZ jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usługi.
 
Strony internetowe: www.paiz.gov.pl ; www.expo2010.com.pl
 
Dodatkowe informacje: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.